Mija rok od ingresu bp. Krzysztofa Wętkowskiego do katedry włocławskiej


19 czerwca 2022 r.

Mija rok od ingresu bp. Krzysztofa Wętkowskiego do katedry włocławskiej

Rok temu, 19 czerwca 2021 r., biskup włocławski Krzysztof Wętkowski liturgicznie zainaugurował posługę w Diecezji Włocławskiej.
 
W uroczystości wzięło udział kilkunastu biskupów z abp. Salvatore Pennacchio, nuncjuszem apostolskim w Polsce, abp. Wojciechem Polakiem, metropolitą gnieźnieńskim i prymasem Polski, abp. Stanisławem Gądeckim, metropolitą poznańskim, przewodniczącym KEP. Obecny był także abp senior Henryk Muszyński, niegdyś biskup włocławski, którego trzecim następcą na stolicy włocławskiej jest bp Wętkowski. Na uroczystości byli także biskupi seniorzy włocławscy Wiesław Mering i Stanisław Gębicki oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, duchowni i świeccy z diecezji włocławskiej i spoza niej.
 
Msza św. rozpoczęła się o godz. 11.00 procesją z seminarium duchownego. Nowy biskup włocławski został powitany w drzwiach katedry przez Kapitułę Bazyliki Katedralnej. Po uroczystym wejściu (ingresie) do katedry włocławskiej liturgię rozpoczął Nuncjusz Apostolski. Następnie została ukazana i odczytana bulla nominacyjna papieża Franciszka, której treść odczytał ks. prał. Roman Walczak z nuncjatury apostolskiej w Rzymie.
 
Słowo zabrał też dotychczasowy biskup włocławski Wiesław Mering, który podkreślił historyczność chwili w dziejach Kościoła Włocławskiego. Zapewnił bp. Wętkowskiego o obecności, gotowości pomocy i modlitwie, którą nowy pasterz diecezji będzie otoczony.
 
Ustępujący na urzędzie biskup przekazał pastorał Arcybiskupowi Nuncjuszowi; ten z kolei – na znak władzy pasterskiej – wręczył go bp. Wętkowskiemu. Nowy pasterz diecezji zajął miejsce na katedrze biskupów włocławskich i dalej przewodniczył liturgii; wygłosił także homilię.
 
Przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych i wiernych świeckich złożyli wyrazy szacunku swojemu nowemu pasterzowi. W imieniu duchowieństwa diecezji nowego biskupa włocławskiego powitał ojciec duchowny diecezji ks. prał. Tomasz Michalski. Słowa życzeń i gratulacji wypowiedzieli także: Nuncjusz Apostolski w Polsce, Przewodniczący KEP i Prymas Polski.
 
Uroczystość transmitowała TV Trwam.
 
Nominacja bp. Krzysztofa Wętkowskiego na Biskupa Włocławskiego została ogłoszona 27 kwietnia 2021 r., 7 czerwca biskup nominat objął kanonicznie Diecezję Włocławską.
 
Od czasu ingresu bp Wętkowski odwiedził większość parafii diecezji włocławskiej, w kilkunastu przeprowadził kanoniczną wizytację, konsekrował dwa kościoły parafialne, udzielił święceń diakonatu pięciu alumnom WSD we Włocławku oraz wyświęcił pięciu prezbiterów. Przez jego posługę kilkaset osób przyjęło sakrament bierzmowania.