Młodzież diecezji włocławskiej w gronie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego


3 czerwca 2023 r., Dariusz Duszeński

Młodzież diecezji włocławskiej w gronie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego

Dnia 3 czerwca w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu miał miejsce finał XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego pod hasłem Z nadziei, która  jest w nas”.
 
Wydarzenie to kształtuje twórcze myślenie, stwarza możliwość skonfrontowania własnych przekonań z przesłaniem papieża Polaka. Jest więc zaproszeniem do rozpoczęcia głębszych studiów nad myślą św. Jana Pawła II oraz pogłębiania wiedzy z zakresu katolickiej nauki społecznej. Konkurs składa się z trzech etapów. Do ścisłego finału zakwalifikowało się sześcioro uczestników z trzech diecezji: toruńskiej, bydgoskiej i włocławskiej.
 
Diecezję włocławską reprezentowały Oliwia Ratajczyk z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemysce i Anna Matlęga z III Liceum im. Marii Konopnickiej we Włocławku.
 
Zmagania wygrała Oliwia Ratajczyk, zdobywając główną nagrodę - wyjazd do Rzymu oraz indeksy na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Opiekunem merytorycznym zwyciężczyni jest Kornelia Patyk. Laureatką konkursu została również Anna Matlęga, która zdobyła indeks na wszystkie kierunki studiów prowadzonych przez wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne oraz kierunki nauki o rodzinie i teologii. Opiekunem merytorycznym Anny jest Dariusz Duszeński.
 
Laureatkom i ich opiekunom gratulujemy.