Modlitewne czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego w diecezji włocławskiej


20 maja 2018 r.

Modlitewne czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego w diecezji włocławskiej

W Wigilię Zesłania Ducha Świętego, 19 maja, w parafiach diecezji włocławskiej odbyły się czuwania modlitewne.
 
Osięciny
 
W kościele parafialnym Opieki Matki Bożej w Osięcinach zgromadzili się wierni, którzy „jak Maryja i Apostołowie, jednomyślnie trwali na modlitwie”.
 
Na początku spotkania wszystkich obecnych powitał ks. dr Piotr Dziurdziński, proboszcz miejsca i kustosz Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Eucharystii i Jedności Kapłańskiej, Wincentego Matuszewskiego i Józefa Kurzawy.
 
Nabożeństwo Słowa poprowadził ks. dr Marcin Idzikowski, wicerektor włocławskiego seminarium. W homilii podkreślił, że najważniejsze jest uwielbienie Jezusa, który posyła swoim uczniom Ducha Świętego. Wskazał też, że „kiedy Bóg chce się spotkać z człowiekiem wykorzystuje codzienne sytuacje i kontekst życiowy”.
 
Czuwanie zakończyło się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem i wspólnie odśpiewany Apel.
 
Wspomnieć należy także obecność przybyłych z różnych stron diecezji prezbiterów: ks. Przemysława Pilarskiego, ks. Pawła Skowrona oraz ks. Kamila Jakubowskiego, którzy prowadzili modlitwę wstawienniczą o wylanie Ducha Świętego i Jego siedmiorakie dary.
 
Animacji muzycznej podczas czuwania podjęła się schola z Brześcia Kujawskiego, pod kierunkiem ks. Krzysztofa Włodarczyka.
 
Ks. Michał Laskowski
 
 
Tuliszków
 
W kościele parafialnym św. Wita w Tuliszkowie, z inicjatywy wikariuszy: ks. Rafała Marczewskiego i ks. Piotra Sowały, miało miejsce czuwanie przed Najświętszym Sakramentem oraz Msza św.
 
Uczestnicy modlitewnego skupienia dziękowali za otrzymane łaski, zawierzając Duchowi Świętemu swoje rodziny oraz całą wspólnotę parafialną, szczególnie dzieci przystępujące do Pierwszej Komunii św. i młodzież, która kilka dni wcześniej przyjęła sakrament bierzmowania.
 
 W godzinie Apelu Jasnogórskiego rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył ks. Rafał Marczewski.
 
Oprawą muzyczną pełnili przedstawiciele działających w parafii wspólnot: Młodzieżowej Emmanuel i Wspólnoty Dorosłych.        
 
Magdalena Thiel
 
 
Sieradz
 
W sobotę, 19 maja br. o godz. 20.00 w parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu rozpoczęło się modlitewne czuwanie przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Licznie zgromadzeni Sieradzanie, głównie członkowie lokalnych wspólnot katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, oczekiwali wylania siedmiorakich Darów Ducha, do czego również prowadziła modlitewna Nowenna pod hasłem „Kolegiata pełna wiary”, rozpoczęta 11 maja br. w sieradzkiej farze.
 
W wydarzeniu uczestniczyli m.in. kapłani: ks. Krzysztof Kaźmierczak - proboszcz parafii Wągłczew, ks. Maciej Grabowski - wikariusz parafii NSJ w Sieradzu, a także ks. Bartosz Andrzejewski - wikariusz z parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu. 
 
Czuwanie rozpoczął Hymn do Ducha Świętego, po czym do dalszej wspólnej modlitwy zaprosił ks. inf. Marian Bronikowski, proboszcz sieradzkiej fary. Po odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego o godz. 21.00, ks. Bartosz poprowadził Drogę Światła wokół świątyni. Następnie miała miejsce modlitwa o wylanie darów Ducha Świętego, po której wszyscy udali się na okolicznościową Agapę. O godz. 23.30 młodzież wraz z piszącym te słowa swoim duszpasterzem, zaprosili wszystkich do modlitwy różańcowej, po której rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem ks. prał. Krzysztofa Nykiela, regensa Penitencjarii Apostolskiej. Celebrans wygłosił również Słowo Boże, w którym przypomniał zebranym, że przeżywana przez nas uroczystość to nie tylko wspomnienie wydarzeń z wieczernika, ale prawdziwe zesłanie, którego jesteśmy świadkami.
 
Ks.Krzysztof Mętlewicz

Osięciny, fot. ks. Michał Laskowski

Osięciny, fot. ks. Michał Laskowski

Osięciny, fot. ks. Michał Laskowski

Osięciny, fot. ks. Michał Laskowski

Osięciny, fot. ks. Michał Laskowski

Osięciny, fot. ks. Michał Laskowski

Osięciny, fot. ks. Michał Laskowski

Osięciny, fot. ks. Michał Laskowski

Osięciny, fot. ks. Michał Laskowski

Osięciny, fot. ks. Michał Laskowski

Osięciny, fot. ks. Michał Laskowski

Osięciny, fot. ks. Michał Laskowski

Tuliszków, fot. ks. Piotr Sowała

Tuliszków, fot. ks. Piotr Sowała

Tuliszków, fot. ks. Piotr Sowała

Tuliszków, fot. ks. Piotr Sowała

Tuliszków, fot. ks. Piotr Sowała

Tuliszków, fot. ks. Piotr Sowała