Msza św. na rozpoczęcie procesu synodalnego w kościołach partykularnych (zapowiedź)


5 października 2021 r., ks. AN

Msza św. na rozpoczęcie procesu synodalnego w kościołach partykularnych (zapowiedź)

Zgodnie z życzeniem papieża Franciszka w niedzielę 17 października, w Bazylice Katedralnej we Włocławku o godz. 10.00, biskup włocławski Krzysztof Wętkowski, w łączności z biskupami świata, będzie przewodniczył Mszy św. inaugurującej proces synodalny w kościołach partykularnych.
 
Do udziału w sposób szczególny zaproszeni są przedstawiciele ruchów i wspólnot katolickich w diecezji wraz z ich duszpasterzami.
 
„Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” – to temat XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów ogłoszonego przez papieża Franciszka na lata 2021-2023. Plan synodu obejmuje trzy fazy między październikiem tego roku a październikiem 2023: lokalną, czyli diecezjalną, kontynentalną i końcową Kościoła powszechnego w Watykanie.
 
Papież ma rozpocząć proces synodalny 9-10 października w Rzymie i 17 października w kościołach partykularnych. Jak informuje Konferencja Episkopatu Polski, 17 października we wszystkich diecezjach świata proces synodalny zostanie zainaugurowany przez lokalnych biskupów.
 
Papież postanowił, że synod nie będzie jednym wydarzeniem, ale procesem obejmującym Lud Boży, kolegium biskupów i Biskupa Rzymu, „każdego według swej funkcji”. Położono nacisk na to, że podział procesu synodalnego na różne fazy sprawi, że możliwe będzie „realne wysłuchanie Ludu Bożego i zagwarantowanie udziału wszystkich, zaangażowanie w ten proces całego Ludu Bożego”.