Msza św. w I rocznicę śmierci ks. prof. Józefa Nowaka


17 listopada 2021 r., tekst i foto: al. MM

Msza św. w I rocznicę śmierci ks. prof. Józefa Nowaka

17 listopada br., w bazylice katedralnej sprawowana była Msza św. w intencji ks. prof. Józefa Nowaka, w pierwszą rocznicę jego śmierci. Eucharystii przewodniczył ks. prał. Michał Krygier. Przy ołtarzu zgromadziła się kapituła katedralna, moderatorzy i wykładowcy seminarium, alumni, siostry zakonne oraz wierni świeccy.
 
W homilii ks. Łukasz Dzikiewicz, wikariusz parafii katedralnej, nawiązując do słów przypowieści o dziesięciu minach zauważył, że zawiera ona ważne pytanie dotyczące każdego człowieka: „czy jesteśmy gotowi na spotkanie z Panem? Nawet gdyby ono przyszło niespodziewanie, dziś albo jutro?”.
 
Kontynuując, homilista zaznaczył, że Pan Jezus na sądzie ostatecznym będzie sądził z wykorzystania i spożytkowania otrzymanych talentów. „Niewątpliwie talentem otrzymanym przez obecnego dziś w modlitwach i wspomnieniach ks. prof. Józefa Nowaka był piękny śpiew”, zauważył ks. Dzikiewicz. Wspominając osobę zmarłego rok temu kapłana, kaznodzieja przywołał własne doświadczenie związane z osobą księdza profesora z czasów swojego alumnatu. Wspominał go jako wymagającego, ale bardzo życzliwego człowieka. „Wykłady z księdzem profesorem były inne niż pozostałe", mówił ksiądz wikariusz, wskazujac, że spotkania z ks. Nowakiem pozwalały spojrzeć na codzienność z zupełnie innej perspektywy.
 
Na zakończenie ks. Dzikiewicz, podkreślił, że „ksiądz profesor otrzymanym od Boga talentem dzielił się z innymi najlepiej jak potrafił i zapewne w Królestwie Bożym, na sądzie ostatecznym, powie Panu Bogu, że robił wszystko, co zostało mu zlecone”.
 
W czasie liturgii śpiew wykonywał Chór Katedralny, którego wieloletnim dyrektorem był śp. ks. Nowak.
 
Ks. prał. Józef Nowak był wykładowcą muzyki kościelnej w WSD i DSO we Włocławku, dyrektorem Chóru Katedralnego oraz pracownikiem Kurii Diecezjalnej. Żył 68 lata, z tego w kapłaństwie 43.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 21 listopada w bazylice katedralnej. Zmarły kapłan spoczywa w kwaterze kapłańskiej na cmentarzu komunalnym we Włocławku.