Najważniejsze wydarzenia mijającego roku: diecezjalne dziękczynienie za posługę ks. bp. Wiesława Meringa


31 grudnia 2020 r.

Najważniejsze wydarzenia mijającego roku: diecezjalne dziękczynienie za posługę ks. bp. Wiesława Meringa

„Dopełnił się pewien etap historii Kościoła włocławskiego” – powiedział ksiądz biskup Wiesław Mering podczas Mszy Świętej w bazylice katedralnej we Włocławku, 9 grudnia, która sprawowana była jako dziękczynienie za posługę 76. Biskupa Włocławskiego.
 
Nawiązując do ponad siedemnastoletniej posługi w diecezji, Ksiądz Biskup wspomniał, że były to lata przepełnione pracą. Nie brakowało w nich momentów trudnych, bolesnych doświadczeń, ale były też chwile radości i dumy. „Dzisiaj nadszedł dzień, w którym możemy wypowiedzieć płynące z serca: «Bogu niech będą dzięki», za wszelkie łaski, których dobry Bóg nie skąpił w całym czasie posługi Kościołowi”, mówił bp Mering, wyrażając również wdzięczność za współpracę całemu duchowieństwu, zwłaszcza księżom dziekanom oraz pracownikom Kurii Biskupiej.
 
Homilię wygłosił ks. prał. Artur Niemira, kanclerz Kurii, który przedstawił panoramę działalności bp. Meringa w diecezji na polu materialnym, duszpasterskim, administracyjnym.
 
Zwracając się do Pasterza Diecezji kaznodzieja zawołał słowami św. Jana Pawła II: „Dziś Księże Biskupie, podsumowując swoją posługę możesz powtórzyć: katedrą biskupa jest Krzyż! Ale z tobą jest Chrystus – twoja moc i siła!”
 
Kończąc homilię ks. Niemira odwołał się do pobożności maryjnej obecnego Biskupa Włocławskiego związanej z czcią Matki Bożej z Guadalupe, przywołał wspomnienia rodzinnego domu i religijnego wychowania przez rodziców i przypomniał słowa wypowiedziane przez bp. Meringa w katedrze włocławskiej w dniu święceń biskupich 26 kwietnia 2003 roku: „I ja, Maryjo (…) zapraszam Cię do biskupiego domu, do mojej pasterskiej służby, do moich dni świątecznych i bardzo powszednich; do tych wypełnionych radością i sukcesem, lecz również napełnionych cierpieniem, bólem czy klęską… Z Tobą będą łatwiejsze. (…) Dlatego proszę Cię Maryjo, Matko moja; bądź ze mną”.
 
Po Komunii Świętej słowa wdzięczności za posługę Księdza Biskupa skierowali przedstawiciele duchowieństwa, zgromadzeń zakonnych oraz obecne na Eucharystii delegacje władz województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego, NSZZ „Solidarność” Regionu Toruńsko-Włocławskiego i Towarzystwa Przyjaciół Szkół Katolickich funkcjonujących na terenie diecezji.
 
10 grudnia bp Wiesław Mering kończy 75 lat. Niedawno złożył na ręce papieża Franciszka rezygnację z pełnionego przez siebie urzędu biskupa diecezjalnego. Odpowiednie pisma zostały przekazane do Watykanu za pośrednictwem Nuncjatury Apostolskiej w Polsce. Jest biskupem włocławskim od 2003 roku.