Najważniejsze wydarzenia mijającego roku – jubileusz 50-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej


30 grudnia 2017 r.

Najważniejsze wydarzenia mijającego roku – jubileusz 50-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej

Tysiące wiernych modliło się w bazylice Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej w związku z obchodami 50. rocznicy koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej. Uroczystości jubileuszowe trwały od 11 do 15 sierpnia.
 
Główne obchody rozpoczęły się w niedzielę, 13 sierpnia. Tego dnia Eucharystii w licheńskim sanktuarium przewodniczył ks. abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Wraz z papieskim przedstawicielem Mszę św. koncelebrowali ks. bp Wiesław Mering, ks. bp Stanisław Gębicki, ks. Andrzej Pakuła, Przełożony Generalny Księży Marianów wraz z innymi przedstawicielami Zgromadzenia.
 
W homilii, którą w imieniu Nuncjusza Apostolskiego odczytał ks. Sławomir Homoncik MIC, wiceprowincjał Zgromadzenia Księży Marianów, hierarcha odwołał się do roli i znaczenia modlitwy w życiu człowieka ochrzczonego: „Nie wystarczy Boga spotkać, trzeba z Nim także utrzymywać kontakt.” - podkreślił abp Pennacchio.
 
Po Eucharystii służba liturgiczna oraz wierni udali się na zewnątrz świątyni, gdzie Nuncjusz Apostolski poświęcił nowy pomnik przedstawiający ukazanie się Matki Bożej żołnierzowi Tomaszowi Kłossowskiemu na polu bitwy pod Lipskiem w 1813 roku.
 
W Wigilię Uroczystości Wniebowzięcia NMP, 14 sierpnia, wieczornej Mszy św. połączonej z Nieszporami przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp Wojciech Polak, Prymas Polski.
 
Nawiązując do uroczystości sprzed półwiecza, przypomniał słowa swojego poprzednika, kard. Stefana Wyszyńskiego, który dokonał koronacji. Prymas Tysiąclecia mówił wówczas, że to wiara i miłość ludu Bożego, to serca pełne wdzięczności, ufności i żywej wiary koronują Tę, którą czci nie tylko ziemia konińska i kaliska, ale także odległe krańce ojczystej ziemi.
 
Abp Polak wskazując na Cudowny Obraz powiedział, że tym, co wyróżnia ukoronowany przed pięćdziesięciu laty wizerunek Matki Bożej Licheńskiej jest biały orzeł, którego Maryja przygarnia do piersi, na znak – jak mówił przed półwieczem kard. Wyszyński – macierzyństwa wobec naszej Ojczyzny.
 
„A czyż i dla nas nie jest to i nie powinno być nadal wymowne? – pytał Ksiądz Prymas. – Czyż w tych czasach niepokojów, podziałów, wołania o kierowanie się troską o wspólne dobro, a nie tylko dobro jednych, a dla drugich już nie; nie trzeba nam mieć przed oczyma właśnie Tej, która do piersi przyciska białego orła. (…) Może w ten sposób chciałaby i nam przypomnieć o miłości Ojczyzny. Może chciałaby nam powiedzieć, że trzeba szukać tego, co nas wciąż jeszcze jednoczy i łączy w cierpliwym, w wytrwałym, w mądrym budowaniu wspólnego dobra” – podkreślił abp Wojciech Polak.
 
Kulminacja obchodów 50. rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej Licheńskiej miała miejsce w Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15. sierpnia). Mszy św. o godz. 12.00 w licheńskiej bazylice, podczas której została poświęcona nowa sukienka na Obraz Matki Bożej ufundowana przez pielgrzymów z kraju i z zagranicy, przewodniczył ks. kard. Stanisław Dziwisz, arcybiskup senior krakowski.
 
Mszę św. poprzedziła procesja po licheńskiej świątyni, w której niesiony był Cudowny Obraz.
 
Mszę św. wraz z kard. Dziwiszem koncelebrowali: ks. bp Wiesław Mering, ks. bp Stanisław Gębicki, ks. bp Bronisław Dembowski, ks. bp Andrzej Suski, ks. bp Józef Szamocki, ks. bp Andrzej Dziuba oraz kapłani uczestniczący w uroczystościach.
 
W homilii kard. Dziwisz skupił się na osobie Maryi, podkreślając, iż Wniebowzięcie było ukoronowaniem Jej ziemskiej drogi i służby, która w sposób szczególny rozpoczęła się podczas Zwiastowania i wypowiedzianych przez Nią słów: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. „W tym momencie w Jej przeczystym łonie zamieszkał Syn Boży, a Ona na Jego służbę oddała całą swoją egzystencję – kontynuował Ksiądz Kardynał. – Wniebowzięcie kończyło ziemski etap Jej służby, a jednocześnie było początkiem Jej nowego posłannictwa jako Królowej Nieba i Ziemi oraz Matki Kościoła. Odtąd towarzyszy nam nieustannie na naszych drogach prowadzących do wieczności; odtąd, jak dobra matka, jest obecna w naszych troskach, smutkach, radościach i nadziejach”.
 
W dalszej części homilii hierarcha wskazywał na naukę jaka płynie dziś z Cudownego wizerunku Matki Bożej Licheńskiej. Mówił: „Zachęca nas, abyśmy byli mądrzy i czujni, byśmy nie ulegali podszeptom złego ducha, strzegli skarbów wiary w naszych sercach. Bolesna Królowa, zatroskana o nasz los, znając nasze słabości i wady, zachęca nas, byśmy stale się nawracali, uwalniali od tego wszystkiego, co deformuje w nas obraz dzieci Bożych. Ona zachęca nas, byśmy szli odważnie za Jej Synem i trwali wiernie we wspólnocie Kościoła, który jest jego dziełem”.

Pliki do pobrania
sekretarzbp