Nieszpory u franciszkanów


1 lutego 2023 r., tekst i foto: ks. JG

Nieszpory u franciszkanów

W wigilię święta Ofiarowania Pańskiego w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Niezawodnej Nadziei we włocławskim klasztorze franciszkańskim na wspólnej modlitwie brewiarzowej zgromadziły się osoby życia konsekrowanego.
 
Nieszporom przewodniczył diecezjalny referent ds. instytutów życia konsekrowanego ks. prał. dr hab. Lech Król, który wygłosił okolicznościową homilię. W skierowanym do zgromadzonych słowie zwrócił uwagę słuchaczy na fakt, że osoby zakonne przez świadomą decyzję pójścia drogą rad ewangelicznych: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, składają wielkoduszny dar Kościołowi, którego są częścią. Homilista docenił również modlitwę, ofiarę i dzieła apostolskie wynikające z różnych charyzmatów. Nawiązując do hasła programu duszpasterskiego realizowanego w tym roku: „Wierzę w Kościół Chrystusowy” i opierając się na Katechizmie Kościoła Katolickiego, Konstytucji dogmatycznej o Kościele Soboru Watykańskiego II i nauczaniu bł. kard. Stefana Wyszyńskiego przedstawił istotę Kościoła, a także rolę jaką pełnią w nim osoby konsekrowane. Wskazując na Maryję w wizerunku Matki Bożej Łaskawej Niezawodnej Nadziei, ks. prof. Król podziękował wszystkim, którzy na Jej wzór i realizując swoją drogę powołania zakonnego, niosą światu nadzieję płynącą z Ewangelii Jezusa Chrystusa.
 
Wieczorną modlitwą Kościoła rozpoczęło się świętowanie przypadającego 2 lutego Dnia Życia konsekrowanego. W Święto Ofiarowania Pańskiego o godz. 11 we włocławskiej katedrze biskup diecezjalny Krzysztof Wętkowski będzie przewodniczył Mszy Świętej, podczas której zakonnice, zakonnicy, dziewice i wdowy konsekrowane odnowią śluby i przyrzeczenia.