Nominacje i zmiany personalne - sierpień (aktualizacja)


26 sierpnia 2020 r., ks. AN

Biskup Włocławski Wiesław Mering podjął następujące decyzje personalne:
 
Z dniem 23.07.2020 r.
ks. Sebastian Adamczyk – zwolniony z funkcji Przewodnika Grupy Włocławskiej Pieszej Pielgrzymki Włocławskiej na Jasną Górę
ks. Przemysław Pankowski – mianowany Przewodnikiem Grupy Włocławskiej Pieszej Pielgrzymki Włocławskiej na Jasną Górę
 
Z dniem 06.08.2020 r.
s. Sylwia Wawrzyniak ZSNM – mianowana diecezjalną referentką żeńskich zgromadzeń zakonnych na kolejnych 5 lat
 
Z dniem 07.08.2020 r.
o. Remigiusz Balcerak OFM – zwolniony z funkcji prob. par. św. Marii Magdaleny w Koninie
o. Jeremiasz Szewczyński OFM – zwolniony z funkcji wik. par. św. Marii Magdaleny w Koninie, mianowany prob. par. św. Marii Magdaleny w Koninie
o. Przemysław Kolenda OFM – mianowany wik. par. św. Marii Magdaleny w Koninie
ks. Maciej Jasiński – mianowany wicedziekanem dek. brzeskiego
ks. Marek Molewski – mianowany wicedziekanem dek. tuliszkowskiego
ks. Rafał Zieliński – mianowany wicedziekanem dek. uniejowskiego
ks. Zbigniew Raj – mianowany wicedziekanem dek. szadkowskiego
o. Mieczysław Jankowski O.Carm. – mianowany ojcem duchownym dek. czernikowskiego
o. Mariusz Kapczyński OFMConv – mianowany ojcem duchownym dek. radziejowskiego
ks. Jacek Buda – mianowany ojcem duchownym dek. tureckiego
ks. Sławomir Sobiech – mianowany ojcem duchownym dek. piotrkowskiego
 
Z dniem 23.08.2020 r.
ks. Wojciech Marciszewski – mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiaty Uniejowskiej
ks. Roman Kowszewicz – mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiaty Uniejowskiej
 
Z dniem 26.08.2020 r.
o. Mariusz Kapczyński OFMConv – zwolniony z prob. par. Podwyższenia Krzyża Świętego w Radziejowie
o. Krzysztof Tarnowski OFMConv – mianowany proboszczem par. Podwyższenia Krzyża Świętego w Radziejowie, mianowany ojcem duchownym dek. radziejowskiego