Nominacje i zmiany personalne (styczeń)


19 stycznia 2021 r.

Biskup Włocławski Wiesław Mering podjął następujące decyzje personalne:
 
Z dniem 01.01.2021 r.
ks. Rafał Jacek Krauze MIC – zwolniony z funkcji administratora par. św. Doroty w Licheniu Starym, mianowany proboszczem par. św. Doroty w Licheniu Starym
 
Z dniem 15.01.2021 r.
ks. Arkadiusz Joniec – zwolniony z funkcji wikariusza par. Topólka
ks. Mateusz Kamiński – zwolniony z funkcji wikariusza par. Sompolno, mianowany wikariuszem par. Topólka