Nowi proboszczowie otrzymali dekrety kierujące na parafie


29 maja 2020 r., tekst: ks. AN; foto: ks. AT

Nowi proboszczowie otrzymali dekrety kierujące na parafie

W piątkowe przedpołudnie 29 maja w Domu Biskupów Włocławskich odbyła się uroczystość wręczenia dekretów księżom obejmującym urząd proboszcza. Tegoroczne zmiany personalne wchodzą w życie z dniem 1 lipca. Ogłoszenie zmian proboszczowskich to pierwsza odsłona zmian personalnych odbywających się każdego roku na przełomie czerwca i lipca.
 
Nowi proboszczowie, po odebraniu dekretów, złożyli wobec biskupa wyznanie wiary i przysięgę wierności przepisana prawem kanonicznym.
 
Ksiądz Biskup wręczając dekrety motywował swoje decyzje podkreślając zasługi każdego z kandydatów, a także nakreślał stojące przed nimi na nowych placówkach wyzwania.
 
Ks. bp Wiesław Mering wręczył najpierw dekret ks. prał. Zbigniewowi Cabańskiemu, którego mianował wikariuszem biskupim rejonu konińskiego.
 
Nominacje proboszczowskie z rąk Biskupa Włocławskiego odebrali:
 
ks. Sławomir Świerad Pettke, mianowany prob. par. Najświętszego Zbawiciela we Włocławku
ks. Eugeniusz Strzech – prob. par. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole
ks. Janusz Bartczak – prob. par. św. Józefa we Włocławku (z zachowaniem dotychczasowej funkcji dyrektora diecezjalnej Caritas)
ks. Krzysztof Karpiński – prob. par. św. Michała Archanioła w Russocicach
ks. Tomasz Jener – prob. par. św. Wawrzyńca w Sławsku
ks. Radosław Cyrułowski – prob. par. św. Maksymiliana w Koninie
ks. Łukasz Grabiasz – prob. par. NMP Królowej Polski w Kruszynie (z zachowaniem dotychczasowej funkcji dyrektora WDR)
ks. Aleksander Rybczyński – prob. par. św. Andrzeja Apostoła w Kościelcu
ks. Tomasz Kalinowski – prob. par. św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach
ks. Stanisław Klimaszewski – prob. par. św. Wawrzyńca w Wielgiem
ks. Piotr Rogoziński – prob. par. św. Dominika w Bierzwiennej
ks. Jacek Borowski – prob. par. Wniebowzięcia NMP w Krzywosądzy
ks. Adam Grabowski – prob. par. św. Doroty w Grochowach
ks. Wojciech Morzycki – prob. par. św. Wojciecha w Kłobi
ks. Stanisław Siurdyga – prob. par. św. Rocha w Zygrach
ks. Maksymilian Skorek – prob. par. NMP Częstochowskiej w Kozach
ks. Krzysztof Stawicki – prob. par. św. Marcina Biskupa w Kamionaczu
ks. Karol Zając – prob. par. św. Wojciecha w Grodźcu
ks. Marcin Olejniczak – administratorem par. św. Apostołów Piotra i Pawła w Grodzisku.
 
Z dniem 1 lipca na emeryturę przechodzą: ks. prał. Zbigniew Szygenda – proboszcz par. Najświętszego Zbawiciela we Włocławku, ks. prał. Wojciech Kochański – proboszcz par. św. Maksymiliana w Koninie, ks. kan. Józef Wronkiewicz – proboszcz par. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole, ks. kan. Benedykt Gembicki – proboszcz par. św. Wawrzyńca w Sławsku, ks. Andrzej Pogorzelski – proboszcz par. św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach, ks. Piotr Polak – proboszcz par. NMP Królowej Polski w Kruszynie, ks. Stanisław Wysocki – proboszcz par. św. Dominika w Bierzwiennej, ks. Marek Wawrzyniak – proboszcz par. św.  Marcina w Kamionaczu, ks. kan. Henryk Piątkowski – proboszcz par. św. Wawrzyńca w Wielgiem, ks. kan. Władysław Piechota – proboszcz par. św. Wojciecha w Grodźcu.