Prezbiterzy diecezji włocławskiej z życzeniami u Księdza Biskupa


21 grudnia 2017 r., zdjęcia: ks. Julian Głowacki

Prezbiterzy diecezji włocławskiej z życzeniami u Księdza Biskupa

W godzinie południowej modlitwy Anioł Pański, dnia 21 grudnia, w Domu Biskupów Włocławskich, wokół swojego Pasterza zgromadzili się prezbiterzy, aby złożyć Biskupowi Diecezjalnemu oraz księżom biskupom Stanisławowi Gębickiemu i Bronisławowi Dembowskiemu świąteczne życzenia.
 
Spotkanie rozpoczęła kolęda „Wśród nocnej ciszy”, po czym odczytano fragment Ewangelii mówiący o narodzinach Pana.
 
Następnie, ks. bp Wiesław Mering, witając przybyłych kapłanów – wśród których byli Wikariusze Biskupi, pracownicy Kurii, Seminarium, księża dziekani oraz przedstawiciele proboszczów i wikariuszy – wyraził szczególną radość z obecności ks. prał. Romana Walczaka, pierwszego sekretarza Nuncjatury Apostolskiej w RPA.
 
W słowie skierowanym do przybyłych, Ksiądz Biskup zwrócił uwagę na dwa ważne wydarzenia, czekające nas w roku 2018: stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz – przypadającą w lutym – setną rocznicę święceń kapłańskich bł. bp. Michała Kozala. W związku z tym jubileuszem ukazała się książka „Pisma bł. bp. Michała Kozala”, zawierająca nauki formacyjne i przemówienia do alumnów. Pasterz Diecezji poinformował też o planowanej w związku z tą rocznicą pielgrzymce kapłanów trzech diecezji (włocławskiej, bydgoskiej i arch. gnieźnieńskiej) - w których pracował błogosławiony Biskup Męczennik - do Gniezna.
 
Nie zabrakło też wspomnienia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, który przecież jest blisko związany z Włocławkiem. Miało to miejsce w kontekście podpisanego w tych dniach przez Ojca Świętego Franciszka dekretu o heroiczności cnót sługi Bożego kard. Wyszyńskiego.
 
W imieniu duchowieństwa diecezji przemówił ks. Michał Krygier, Kustosz Bazyliki Katedralnej i dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej. Nawiązując do hasła rozpoczynającego się roku duszpasterskiego „Jesteście napełnieni Duchem Świętym”, podkreślił, że słowa te nie pozwalają nam stać w miejscu, ale skłaniają do nieustannego poszukiwania nowych sposobów dotarcia do drugiego człowieka z dobrą nowiną o Chrystusie. Przywołał też słowa bł. bp. Kozala, który mówił, że „prawdziwą wielkość człowieka mierzy się miarą jego zjednoczenia z Bogiem oraz umiejętnością i gorliwością w wykonywaniu planów Bożych”.
 
Zwracając się bezpośrednio do Pasterza Diecezji, życzył, aby zawsze był niestrudzonym duchowym przewodnikiem, pomagającym kapłanom stawać się coraz lepszymi sługami Pana; księżom biskupom Stanisławowi i Bronisławowi życzył, aby ich oddana posługa u boku Biskupa Włocławskiego była dla wszystkich inspiracją do budowania jedności Kościoła diecezjalnego i powszechnego, a wszystkim obecnym, by Nowonarodzony Boży Syn znalazł miejsce w ich sercach.
 
Na zakończenie głos zabrał ks. prał. Roman Walczak, który przekazał specjalne błogosławieństwo Ojca Świętego Franciszka dla diecezji włocławskiej, czego widzialnym znakiem były przekazane wszystkim obecnym księżom obrazki przywiezione z Watykanu przez Księdza Prałata.
 
Tradycyjne dzielenie się opłatkiem, życzenia pełne radości, ale i teologicznej głębi oraz poczęstunek zakończyły spotkanie w domu Biskupa Włocławskiego.