Sieradz: obchody XXII Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce


21 stycznia 2019 r., tekst i foto: ks. JG

Sieradz: obchody XXII Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce

Po raz dziesiąty, z inicjatywy ks. inf. dr. Mariana Bronikowskiego, obchodzono uroczyście w Sieradzu Dzień Judaizmu w Kościele katolickim, pod hasłem: „Nie przychodzę, żeby zatracać” (Oz 11,9).
 
W wydarzeniu, które miało miejsce w niedzielę, 20 stycznia, wzięło udział wielu znakomitych gości, m.in.: ks. bp Stanisław Gębicki, Anna Azari - ambasador Izraela w Polsce; Michael Schudrich - naczelny rabin Polski, przedstawiciele łódzkiej gminy żydowskiej z przewodniczącym Józefem Weiningerem, a także ks. dr Paweł Rytel-Andrianik - rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, duchowieństwo z rejonu sieradzkiego, władze samorządowe z prezydentem Sieradza Pawłem Osiewałą, przełożeni służb mundurowych oraz członkowie Bractwa Kurkowego, duchowieństwo rejonu sieradzkiego i liczni mieszkańcy miasta pragnący modlić się razem z naszymi starszymi braćmi w wierze.
 
Modlitwie przy ścianie pamięci obok sieradzkiej bazyliki przewodniczyli wspólnie: ks. bp Gębicki i rabin Schudrich. Po odmówieniu kadiszu nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w miejscu upamiętniającym pomordowanych sieradzkich Żydów i Polaków.
 
Następnie sprawowana była Eucharystia, której przewodniczył ks. bp Stanisław Gębicki, a homilię wygłosił ks. dr Paweł Rytel-Andrianik. W swoim rozważaniu zauważył, że „trudno znaleźć w Polsce piękniejszy i bardziej wymowny kościół na świętowanie Dnia Judaizmu”. Następnie zwrócił uwagę na symbole łączące chrześcijan i Żydów znajdujące się w sieradzkiej bazylice, a szczególnie na imię JAHWE zapisane po hebrajsku nad głównym ołtarzem. Omawiając ten napis zaznaczył, że Imię Boga jest w centrum i łączy wszystkich wierzących w jedynego Boga, podobnie jak wspólnie przelana krew Polaków i Żydów. Na zakończenie homilii Ksiądz Rzecznik zacytował fragment wiersza „Modlitwa o wschodzie słońca” żydowskiego poety Natana Tanenbauma: „Każdy Twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą Twoją się ukorzę. Ale chroń mnie Panie od pogardy, przed nienawiścią strzeż mnie Boże”.
 
Ks. infułat Bronikowski dziękując wszystkim za obecność zaznaczył, że ks. bp Stanisław Gębicki będzie obchodził w tym roku 50. rocznicę święceń kapłańskich, a sieradzka bazylika była jego pierwszą parafią wikariuszowską, z której udał się na studia specjalistyczne do Rzymu.
 
Następnie głos zabrała ambasador Anna Azari, która złożyła gratulacje z racji nadania sieradzkiej kolegiacie tytułu bazyliki mniejszej; natomiast prezydent Paweł Osiewała wyraził wdzięczność Panu Bogu za to, że pozwolił mu kierować miastem, które ma tak bogatą historię i tradycję.
 
Zwieńczeniem wydarzeń tego dnia był koncert w Sieradzkim Centrum Kultury, podczas którego wystąpił rabin Symcha Keller z zespołem.