Spotkanie formacyjne dla przyszłych ceremoniarzy


14 stycznia 2023 r., ks. JG

Spotkanie formacyjne dla przyszłych ceremoniarzy

W dniach 13 i 14 stycznia, w murach włocławskiego seminarium duchownego, odbyło się pierwsze z trzech spotkań formacyjnych diecezjalnego kursu dla ceremoniarzy, w którym wzięło udział 50 uczestników, w tym także dorośli mężczyźni. Zwieńczeniem przygotowania do posługi ceremoniarza w parafiach i podczas uroczystości diecezjalnych będzie promocja, której biskup diecezjalny Krzysztof Wętkowski udzieli w bazylice katedralnej we Włocławku.
 
Program kursu obejmuje m.in. wykłady, ćwiczenia, warsztaty i formację duchową. Jednym z prelegentów był ks. infułat prof. dr hab. Krzysztof Konecki, wieloletni ceremoniarz biskupi, wykładowca uniwersytecki i seminaryjny.
 
Z uczestnikami kursu spotkał się też bp Krzysztof Wętkowski. Uwrażliwiając na piękno liturgii zachęcał do lektury książki kard. Josepha Ratzingera „Duch liturgii”.
 
W organizacji kursu ks. dr. Zbigniewa Łukasika, ceremoniarza katedralnego, wspierają klerycy, którzy dzielą się z uczestnikami spotkania swoim doświadczeniem.
 
Kursanci mają również możliwość poznania historii i funkcjonowania włocławskiego seminarium.