Spotkanie formacyjne kapłanów diecezji włocławskiej roczniki II-VII


13 maja 2019 r., tekst: ks. Tomasz Michalski; foto: ekai.pl

Spotkanie formacyjne kapłanów diecezji włocławskiej roczniki II-VII

Dnia 11 maja 2019 roku w kościele seminaryjnym św. Witalisa we Włocławku odbyło się spotkanie formacyjne dla młodych prezbiterów diecezji włocławskiej. Spotkaniu przewodniczył i je prowadził ks. prał. Tomasz Michalski – wikariusz biskupi ds. stałej formacji kapłanów.
 
Spotkanie składało się z trzech zasadniczych części:
 
1. Modlitwa brewiarzowa z konferencją na temat: „Odwaga podjęcia ryzyka ze względu na Boga”, tytuł i rozważanie prowadzone przez ks. T. Michalskiego nawiązywało do Orędzia Papieża Franciszka na 56. Światowy Tydzień Modlitw o Powołania. Kaznodzieja odnosząc się do wspomnianego Orędzia oraz tekstu Ewangelii Mk 1, 16-20 wezwał do postawy zaufania wobec obietnicy Pana, który powołuje swoich uczniów. Bóg jest wierny i zaprasza swoich uczniów do trwania w wierności.
 
2. Adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Trwanie w ciszy przed Chrystusem w Eucharystii to czas intymnej bliskości z Tym, który nas powołał. „Czas osobistej modlitwy na adoracji rozpala serce i podtrzymuje ogień przyjaźni z Panem”.
 
3. Centralnym punktem spotkania była Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Tomasz Michalski, który biblijno-egzystencjalne rozważania osnuł na słowach Pana Jezusa do Apostołów z czytanej w tym dniu Ewangelii św. Jana: „Czyż i wy chcecie odejść?” (J 6, 67). Kaznodzieja zachęcił do: nieustannego zaczynania wszystkiego na nowo od Chrystusa, naśladowania swojego Mistrza i odwagi pójścia za Jezusem na peryferia współczesnego świata. Ksiądz, bowiem który zamyka się w swoich czterech ścianach, mówiąc językiem papieża Franciszka staje się w końcu „figurą muzealną”. Jako wzór pasterza utrudzonego i pełnego poświęcenia - kaznodzieja  wskazał – na biskupa Javiera Gerardo Arias z Kostaryki, którego zdjęcie wyczerpanego, brudnego od błota dżungli i śpiącego z wyczerpania przy drodze do jednej z wiosek swojej diecezji poruszyło w ostatnich dniach ludzi na całym świecie.
 
Spotkanie formacyjne to również okazja do przeżycia wspólnego bycia razem, które pomaga doświadczyć „braterstwa sakramentalnego”.
 
W spotkaniu brało udział 25 prezbiterów diecezji włocławskiej.