Spotkanie opłatkowe z Siostrami Zakonnymi


21 grudnia 2017 r., Zdjęcia: ks. Julian Głowacki

Spotkanie opłatkowe z Siostrami Zakonnymi

Przed południem 21 grudnia ksiądz biskup Wiesław Mering przyjął w Domu Biskupim delegacje żeńskich zgromadzeń zakonnych posługujących na terenie diecezji. Po wspólnym odśpiewaniu kolędy i odczytaniu fragmentu Ewangelii mówiącym o narodzinach Jezusa, przemówiła s. Dominika Uściłowicz SAPU, kierownik schroniska dla bezdomnych we Włocławku. Nawiązując do kończącego się roku św. Brata Alberta oraz jego zawołania: „Bądź dobry jak chleb”, życzyła Księdzu Biskupowi oraz wszystkim zgromadzonym, aby stawali się dobrzy jak chleb powszedni, bez którego nie wyobrażamy sobie życia, ale przede wszystkim nieustannie wpatrywali się w ten chleb, pod postacią którego jest ukryty żywy i prawdziwy Jezus Chrystus, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem.
 
Odwzajemniając życzenia, Ksiądz Biskup postawił pytanie: „Co dziś można jeszcze powiedzieć o Nowonarodzonym Synu Bożym.” I odpowiadając na nie wskazał na Jezusa jako na Tego, który zapewnia człowieka o dobrej, bezinteresownej, pełnej przyjaźni więzi ludzi z Bogiem”. Chrystus przychodzi do człowieka z konkretnym planem. Aby on się spełnił, musi być w naszym sercu gotowość na przyjęcie Jezusa oraz tego wszystkiego, co On dla nas przeznaczył.
 
Następnie, łamiąc się opłatkiem z Pasterzem Diecezji oraz obecnymi na spotkaniu Księżmi Biskupami Stanisławem Gębickim i Bronisławem Dembowskim, ks. prał. Sławomirem Deręgowskim, Wikariuszem Biskupim rejonu włocławskiego oraz ks. Pawłem Pokorą, odpowiedzialnym za osoby życia konsekrowanego, Siostry miały możliwość podzielenia się troskami i radościami codziennej pracy oraz ofiarowania świątecznych upominków.