Turek: dziękczynienie za 50 lat kapłańskiej posługi bp. Gębickiego


13 maja 2019 r., ks. ŁP

Turek: dziękczynienie za 50 lat kapłańskiej posługi bp. Gębickiego

W sobotę, 11 maja br., na zaproszenie ks. kan. Mirosława Frankowskiego, miejscowego proboszcza, przybył do parafii pw. św. Barbary w Turku ks. bp Stanisław Gębicki. Podczas Eucharystii Sufragan Włocławski udzielił 209 młodym osobom sakramentu bierzmowania.
 
Na początku uroczystości Ksiądz Proboszcz powitał zgromadzonych w świątyni. Prosząc o udzielenie sakramentu bierzmowania miejscowej młodzieży wyraził nadzieję, „że to, co wydarzy się niebawem w Wieczerniku w Turku, przyczyni się do pogłębienia przyjaźni młodzieży z Chrystusem”. Nawiązał przy tym do posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Papieża Franciszka Christus Vivit, który napisał, że „przyjaźń jest darem życia i darem Boga. Przyjaźń nie jest relacją ulotną lub przejściową, ale trwałą solidną, wierną, która dojrzewa wraz z upływem czasu. Przyjaźń jest tak ważna, że sam Jezus przedstawia się jako przyjaciel”.
 
Ksiądz Biskup w swoim słowie skierowanym do młodzieży podkreślił wartość życia ludzkiego od momentu poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Hierarcha nawiązał przy tym do dramatycznych wydarzeń, które przed kilkoma dniami rozegrały się w jednej z warszawskich  szkół.
 
Na zakończenie liturgii, przedstawiciele młodzieży wypowiedzieli słowa wdzięczności pod adresem szafarza sakramentu bierzmowania.
 
Następnie głos zabrali przedstawiciele duchowieństwa dekanatu tureckiego, na czele z ks. prał. Markiem Kasikiem - dziekanem, ks. kan. Stanisławem Nasińskim - wicedziekanem i ks. kan. Mirosławem Frankowskim - miejscowym proboszczem.
 
Ks. kan. Frankowski, dziękując bp. Gębickiemu za przybycie do Turku, złożył życzenia z racji obchodzonych niedawno imienin, a także zbliżającej się 50. rocznicy święceń kapłańskich. „Życzę Księdzu Biskupowi otwarcia na dary Ducha Świętego oraz głębokiej wiary opartej na Ewangelii. Zapewniam, że zawsze możesz liczyć na naszą życzliwość i wsparcie” - powiedział ks. Frankowski. 50 róż ofiarowanych dostojnemu jubilatowi i solenizantowi było potwierdzeniem wypowiedzianych słów.