Turek: rozpoczęcie rekolekcji i opłatek z Pasterzem Diecezji


22 grudnia 2017 r.

Turek: rozpoczęcie rekolekcji i opłatek z Pasterzem Diecezji

Ostatnie dni adwentowego oczekiwania to dla wiernych parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku czas rekolekcji, które prowadzi ks. prał. Jacek Szymański, rektor WSD we Włocławku. Mszy św. inaugurującej ten święty czas – 22 grudnia – przewodniczył ks. bp Wiesław Mering. Dostojnego Gościa, któremu – obok Księdza Rektora – towarzyszył m.in. kanclerz Kurii Włocławskiej, ks. prał. Artur Niemira, powitał ks. prał. Marek Kasik, proboszcz parafii oraz osoby zaangażowane w akcję Rodzina-Rodzinie.
 
Pierwszą naukę rekolekcyjną kaznodzieja poświęcił tematyce pokuty i nawrócenia, które jest najlepszym przygotowaniem na spotkanie z przychodzącym Jezusem. Wołanie św. Jana Chrzciciela: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego” jest aktualne również dziś, w świecie rozdartym niezgodą i ciągłymi kłótniami. Maryja, która wyśpiewuje Magnifikat w domu Elżbiety przypomina nam, że Bóg daje łaskę pokornym, i ujmuje się za swoim sługą „pomny na swe miłosierdzie”.
 
Dziękując Księdzu Biskupowi za obecność i sprawowaną Mszę św., ks. Kasik podzielił się radością powstania w parafii grupy dzieci fatimskich, które ze swoimi rodzinami pragną włączyć się w codzienne odmawianie różańca. Podziękował też swoim parafianom za zaangażowanie w akcje mające na celu promocję życia: „Stop aborcji” oraz duchową adopcję dziecka poczętego.
 
Pasterz Diecezji przyłączając się do tych słów, pogratulował parafialnej rodzinie pięknego świadectwa wiary i miłości, która przejawia się w konkretnych czynach oraz życzył obfitości Bożych darów na zbliżające się Święta i cały Nowy Rok. Następnie bp Mering poświęcił różaniec procesyjny oraz różańce, które dzieci otrzymały w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.
 
Po Eucharystii prezbiterzy dekanatu tureckiego spotkali się w parafialnej plebanii na opłatku z Księdzem Biskupem. W imieniu duchowieństwa przemówił gospodarz parafii, a jednoczenie dziekan dekantu. Ks. Kasik przypomniał, że hasło obecnego roku duszpasterskiego uświadamia nam, że bez pomocy, tchnienia Ducha Świętego, całe stworzenie to „cierń i nędze”. Podziękował Biskupowi Włocławskiemu za wsparcie w duszpasterskiej pracy dekanatu i zapewnił o modlitewnym wsparciu Pasterza i Ojca diecezji. Dzielenie się opłatkiem oraz wspólna wieczerza były czasem wzruszeń o radości.