Ukazał się nowy Rocznik Diecezji Włocławskiej


15 grudnia 2017 r.

Ukazał się nowy Rocznik Diecezji Włocławskiej

W tych dniach opuścił drukarnię nowy Rocznik Diecezji Włocławskiej 2017. To liczące 862 stron dzieło, ilustrowane zdjęciami księży biskupów i księży pracujących w diecezji włocławskiej, przedstawia dane dotyczące diecezji na dzień 15 listopada 2017 roku. Umieszczone w nim zostały informacje zebrane za pomocą ankiet rozsyłanych do każdej parafii, a także te zaczerpnięte z bazy danych Kurii Diecezjalnej.
 
Pozycja wydana została w twardej oprawie. Na okładce znalazł się witraż Matki Bożej z Guadalupe z włocławskiej katedry.
 
Czytelnik rocznika znajdzie biogramy księży biskupów, dane statystyczne dotyczące diecezji włocławskiej, wykaz księży i osób zakonnych wywodzących się z danej parafii. Można się dowiedzieć o aktualnym składzie ważnych instytucji i komisji diecezjalnych, funkcjach pełnionych w dekanatach, a wśród danych dotyczących parafii czytelnik zauważy informacje o pracujących w niej księżach (z historią ich pracy kapłańskiej), o porządku nabożeństw czy godzinach pracy kancelarii parafialnej, ostatnich misjach czy wizytacji kanonicznej, a także informacje o grupach apostolskich działających w parafii czy nauczających religii. W końcowej części rocznika zawarte zostały informacje dotyczące księży seniorów oraz kapłanów pracujących w Polsce lub zagranicą, w tym także o księżach studentach. Oddzielnie umieszczono dane dotyczące zgromadzeń zakonnych pracujących na terenie diecezji włocławskiej. Wśród indeksów znajdujących się na końcu Rocznika, umieszczone zostało zestawienie księży Diecezji Włocławskiej według lat święceń.
 
Rocznik został wydany przez włocławskie Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników.