Uroczystość Bożego Ciała w czasie epidemii – komunikat Kurii


28 maja 2020 r., ks. AN

Uroczystość Bożego Ciała w czasie epidemii – komunikat Kurii

W tegoroczną uroczystość Bożego Ciała nie będzie organizowanych procesji z Najświętszym Sakramentem ulicami miast i wsi, ale odbywać się będą w terenie przykościelnym (wokół świątyni parafialnej lub na placu przy kościele). Kuria Diecezjalna Włocławska wydała komunikat w sprawie organizacji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, w którym uwzględnione zostały aktualne decyzje władz rządowych w tym te, dotyczące kultu religijnego, oraz dekret ks. bp. Wiesława Meringa znoszący dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej.
 
 
Komunikat Kurii Diecezjalnej w sprawie organizacji Uroczystości Bożego Ciała
 
Obowiązujący na terenie naszego kraju stan epidemii ma wpływ na organizację i przebieg uroczystości kościelnych. Uwzględniając ogłoszony przez władze państwowe w dniu 27 maja br. kolejny etap znoszenia ograniczeń dotyczących kultu religijnego i decyzje, zgodnie z którymi w zgromadzeniach poza świątynią może uczestniczyć do 150 osób, decyzją biskupa włocławskiego Wiesława Meringa tegoroczna Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w diecezji włocławskiej będzie miała następujący przebieg:
 
- na zakończenie Mszy świętej należy wystawić Najświętszy Sakrament i odprawić krótkie nabożeństwo adoracyjne, po którym wyruszy procesja eucharystyczna;
 
- procesja może odbyć się po terenie przykościelnym (wokół świątyni parafialnej lub na placu przy kościele);
 
- jeżeli są ku temu odpowiednie warunki, można przygotować symbolicznie tradycyjne ołtarze, przy których odczytywane będą fragmenty Ewangelii;
 
- na zakończenie procesji eucharystycznej kapłan udzieli wiernym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem w drzwiach kościoła lub przy głównym ołtarzu świątyni;
 
- w oktawie Bożego Ciała będą mogły odbywać się procesje wokół świątyni;
 
- nie będzie organizowanych procesji z Najświętszym Sakramentem ulicami miast i wsi.
 
W organizacji Uroczystości Bożego Ciała należy uwzględnić aktualnie obowiązujące rekomendacje służb sanitarnych i rządowych.
 
ks. prał. dr Artur Niemira, Kanclerz Kurii
Włocławek, 28 maja 2020 r. (L.dz. 513/2020)