W diecezji włocławskiej nie wydano katechetom zaleceń, co do udziału w strajku, ale podkreślono dobro uczniów


12 kwietnia 2019 r., Zdjęcie: ekai.pl

W diecezji włocławskiej nie wydano katechetom zaleceń, co do udziału w strajku, ale podkreślono dobro uczniów

W związku z trwającym w Polsce od 8 kwietnia strajkiem nauczycieli, do Kurii Diecezjalnej Włocławskiej wpływają liczne zapytania, czy w proteście tym powinni wziąć udział także nauczyciele religii. W diecezji włocławskiej nie wydano żadnych oficjalnych zaleceń, co do strajku nauczycieli i zaangażowania się w protest świeckich nauczycieli religii – wyjaśnia ks. dr Marcin Idzikowski, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii. Zaznacza jednak, że Kuria Diecezjalna Włocławska podziela stanowisko przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski ks. bp. Marka Mendyka, który oświadczył, że jakkolwiek każdy obywatel ma prawo do strajku i prawo do zademonstrowania swoich oczekiwań czy żądań, to jednak „trzeba też rozważyć okoliczności, w których się znajdujemy. (…) Tu jesteśmy bardzo ostrożni. Jakkolwiek nie chcemy odbierać nauczycielom religii ich obywatelskiego prawa, to jednak apelujemy i uwrażliwiamy przede wszystkim na dobro dziecka” – powiedział bp Mendyk, dodając: „Tutaj w centrum jest człowiek i jego dobro jest najważniejsze”.
 
Ks. Idzikowski zauważa, że w naszej diecezji część świeckich nauczycieli religii, skorzystała z wyżej wspomnianego prawa do protestu. Z naszej wiedzy wynika, że większość jednak do protestu nie przystąpiła. Spotyka się to z różnymi reakcjami – od wdzięczności za pomoc w przeprowadzeniu egzaminów, po niekiedy przykre dla nich zaczepki i komentarze. Szanując decyzję każdego z nauczycieli religii, należy przypomnieć także oświadczenie Rady Społecznej przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim z dnia 4 kwietnia br., w którym zaapelowano „do wszystkich mających wpływ na dalszy rozwój sytuacji o roztropne i odpowiedzialne porozumienie, o kierowanie się wymaganiami moralnymi prawego sumienia podczas prowadzonych negocjacji oraz o wzgląd na dobro wspólne. Jest to także okazja do dania młodemu pokoleniu przykładu wychowawczego, jak należy rozwiązywać konflikty w dialogu, ładzie i społecznym pokoju”.
 
„Przy tej okazji chcę podziękować wszystkim katechetom za świadectwo, jakie zwłaszcza w tych dniach składają, pełniąc w szkole misję w imieniu Kościoła, w duchu odpowiedzialności za dobro uczniów i kształtowanie sumienia młodego człowieka” – mówi dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej we Włocławku.