Warsztaty poświęcone normom dotyczącym ochrony dzieci i młodzieży


18 maja 2019 r., tekst: ks. MI; foto: www.deon.pl

Warsztaty poświęcone normom dotyczącym ochrony dzieci i młodzieży

Od listopada 2018 roku w naszej diecezji obowiązuje dokument: Normy dotyczące ochrony dzieci i młodzieży. Kodeks właściwego postępowania w diecezji włocławskiej. W jego części III, pkt. 23 czytamy: „Wychowawcy dzieci i młodzieży powinni umieć rozpoznawać zachowania małoletniego mogące wskazywać, że został on wykorzystany seksualnie albo doznał przemocy fizycznej łub psychicznej (należą do nich między innymi: erotyzacja nieproporcjonalna do wieku, prowokacyjne zachowania małoletniego, zachowania autodestrukcyjne. dolegliwości psychosomatyczne i nerwicowe, problemy szkolne). Każda osoba pracująca z dziećmi i młodzieżą ma obowiązek zdobywania wiedzy dotyczącej umiejętności rozpoznawania symptomów mogących wskazywać. że osoba małoletnia doznaje krzywdy”.
 
W związku z powyższym, w dniach 17-18 maja br., w trzech rejonach diecezji Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Włocławskiej, przeprowadzi warsztaty, poświęcone właśnie temu zaganianiu. Trzygodzinne spotkania poprowadzili: Bogdan Stelmach (lekarz medycyny - seksuolog) oraz Wioletta Konopka-Stelmach (psycholog, trenerka rodzinna i terapeutka) - seksuolodzy z Mazowieckiego Centrum Psychoterapii w Warszawie.
 
Zgodnie z zaleceniami dokumentu KEP: PREWENCJA nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce, w warsztatach tych, wzięli udział wszyscy nauczyciele religii, alumni włocławskiego seminarium, dekanalni duszpasterze młodzieży, doradcy życia rodzinnego, pedagodzy Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku oraz wychowawcy i pedagodzy z placówek wychowawczych prowadzonych przez Kościół katolicki na terenie naszej diecezji.