Wędrowiec żyje w każdym z nas


26 września 2018 r., teskt i foto: ks. Janusz Bartczak

Wędrowiec żyje w każdym z nas

Przypadająca w tym roku 25. rocznica śmierci ks. Janusza Stanisława Pasierba – poety, profesora, podróżnika – wiąże się z licznymi upamiętnieniami jego osoby i twórczości. Jednym z nich była dwudniowa konferencja popularnonaukowa pt. „Homo viator - człowiek wędrowiec - żyje w każdym z nas”, z udziałem przyjaciół i znawców dorobku Księdza Profesora, zorganizowana w dniach 24-25 września przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza Pasierba w Tczewie.
 
Pierwszym z prelegentów był ks. bp Wiesław Mering, który w wygłosie pt. „Ks. Janusz Stanisław Pasierb - Viator. Kilka refleksji” przypomniał o wielkim znaczeniu kultury w życiu Profesora. Każda jego podróż wiązała się z zachwytem nad pięknem stworzonym i tworzonym; przybliżaniem dziedzictwa chrześcijańskich pokoleń i aktualizowaniem tego doświadczenia w teraźniejszym i przyszłym odkrywaniu serca Boga i człowieka. Wrażliwy na misterium kamienia, drzewa, świątyni w sposób genialny rozpoznawał skrzyżowanie dróg boskich i ludzkich, które prowadzą do miłości.

Konferencji, nad którą z dużym zaangażowaniem czuwał Jerzy Cisewski - dyrektor placówki, towarzyszyła promocja tomiku wierszy ks. Pasierba: „Takie niemożliwe piękno. Ekfrazy”. Czytelnik przeglądając książkę-album znajduje obok poezji reprodukcje obrazów, których dotyczą refleksje Autora. W ten sposób dotykamy wyjątkowego przewodnika po najsławniejszych dziełach sztuki, którymi zachwycają się kolejne pokolenia.