Wielka Sobota: poranna modlitwa brewiarzowa w katedrze


20 kwietnia 2019 r., tekst: al. ŁK; foto: ks. AT

Wielka Sobota: poranna modlitwa brewiarzowa w katedrze

W atmosferze ciszy i oczekiwania Wielkiej Soboty, duchowni i świeccy zgromadzili się o godz. 8.00 w bazylice katedralnej, aby sprawować Liturgię Godzin. W trzecim dniu Triduum Paschalnego modlitwie brewiarzowej przewodniczył ks. prał. Artur Niemira, kanclerz Kurii Diecezjalnej Włocławskiej. Na wspólnej modlitwie obecny był ks. bp Stanisław Gębicki.
 
Wznoszone psalmy i odczytywane starożytne teksty odkrywały przed zgromadzonymi misterium dnia, progu między śmiercią a zmartwychwstaniem, dnia „ukrycia Boga”.
 
W skierowanym do zgromadzonych słowie, ks. Niemira podkreślił, że milczenie i cisza są integralną częścią ludzkiego życia. Wymieniając przestrzenie ciszy w wydarzeniach tajemnicy Odkupienia oraz w życiu człowieka, zauważył: „Prawdziwe pytania życiowe nasuwają się w ciszy. Bicie serca słyszy się tylko w ciszy”. Nawiązując do przesłania książki kard. Roberta Saraha „Moc milczenia”, kaznodzieja wskazał, za gwinejskim purpuratem, potrzebę przeciwstawienia się „dyktaturze hałasu”, by uczynić przestrzeń, w której przemawia Bóg.
 
Odnosząc się do rozważania Benedykta XVI, Ksiądz Kanclerz wyakcentował usytuowanie tajemnicy dnia w misterium Triduum Paschalnego: „Wielka Sobota jest «ziemią niczyją», gdzieś między śmiercią a zmartwychwstaniem, ale na tę «ziemię niczyją» dotarł On, Jedyny, który ją przeszedł ze śladami męki poniesionej dla człowieka. «Passio Christi. Passio hominis»”.
 
Podsumowując refleksję o bogactwie i obecności milczenia, kaznodzieja postawił pytanie: „Taką treścią wypełniona jest cisza Wielkiej Soboty. A jaką treścią jest wypełniona cisza we mnie?”.
 
Na zakończenie wspólnej modlitwy, błogosławieństwo rozbłysło światłem nowej nadziei w wielkosobotnim oczekiwaniu.
 
O godz. 21.30 w bazylice katedralnej rozpocznie się liturgia Wigilii Paschalnej z procesją rezurekcyjną.