Wielkanocna Eucharystia z Biskupem Włocławskim


4 kwietnia 2021 r., tekst i foto: ks. AT

Wielkanocna Eucharystia z Biskupem Włocławskim

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego kończy w Kościele Triduum Paschalne, a rozpoczyna okres wielkanocny w roku liturgicznym. Tego dnia, o godzinie 10.00 biskup włocławski Wiesław Mering przewodniczył Mszy św. w bazylice katedralnej. Na początku Eucharystii Pasterza Diecezji, prezbiterów, siostry zakonne i wszystkich obecnych powitał ks. prał. Michał Krygier, proboszcz parafii i kustosz katedry. Następnie pokropił wiernych wodą pobłogosławioną przez Księdza Biskupa.
 
Homilię wygłosił ks. inf. prof. dr hab. Krzysztof Konecki, prepozyt Kapituły Katedralnej. Ukazał w niej znaczenie Chrystusowego zmartwychwstania dla ludzi wszystkich czasów.
 
Swoje rozważanie rozpoczął od stwierdzenia, że niemal wszystkie ważne wydarzenia zbawcze dokonywały się w noc, która „symbolizuje kondycję człowieka bez Boga”. Wspomniał przy tym wyjście narodu wybranego z Egiptu, narodziny Jezusa, zdradę w Ogrójcu i zmartwychwstanie. Zauważył też, że to ostatnie wydarzenie było trudne do przyjęcia dla wszystkich, którzy Go znali i kochali. Na potwierdzenie tego przytoczył pośpiech, ale i staranność obrzędu pogrzebu Jezusa. „Te sto funtów (czyli trzydzieści dwa kilogramy) mieszaniny mirry i aloesu, które przyniósł  Nikodem, wskazuje na to, że chciano zabezpieczyć ciało Pana na długo czas, może na zawsze”, mówił homilista, wskazując, że podobnie myśleli apostołowie, którzy, „gdyby wierzyli i pamiętali słowa Mistrza, że On powstanie z martwych, chcieliby być świadkami Jego zmartwychwstania i ani na chwilę nie odstąpiliby od Jego grobu”.
 
Następnie Ksiądz Profesor podkreślił, że zmartwychwstanie Jezusa jest najważniejszym wydarzeniem całej historii zbawienia oraz gwarantem naszego zmartwychwstania. „Jezus swoim zmartwychwstaniem pokazał co stanie się z nami po śmierci i kim naprawdę będziemy, przekonywał Ksiądz Infułat, podkreślając, że zmartwychwstanie daje człowiekowi gwarancję jego chwalebnej egzystencji, która nigdy nie będzie miała końca”. W tym kontekście przywołał słowa św. Pawła Apostoła: „jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara” (1Kor 15,12-14).
 
Na zakończenie, przywołując słowa modlitwy na rozpoczęcie Mszy św. (Kolekty): „Boże, spraw, abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości”, życzył, by te słowa głęboko zapadły w serca wiernych i często gościły na ich ustach.
 
Po Komunii św. słowa podziękowania wobec Księdza Biskupa, Księdza Kaznodziei, prezbiterów oraz wszystkich obecnych na liturgii wypowiedział ks. kustosz Michał Krygier, który zauważył również obecność i modlitwę śpiewem Chóru Katedralnego pod dyrekcją Lucyny Klareckiej.