Wielkopiątkowa liturgia godzin w katedrze włocławskiej


19 kwietnia 2019 r., tekst i foto: ks. AT

Wielkopiątkowa liturgia godzin w katedrze włocławskiej

Tradycyjnie, w Wielki Piątek, o godz. 8.00,  w bazylice katedralnej we Włocławku, sprawowana była liturgia godzin, której w tym roku przewodniczył ks. prał. Jacek Kędzierski. W porannej modlitwie Kościoła uczestniczyli: ks. bp Stanisław Gębicki, Kapituła Katedralna, moderatorzy i profesorowie seminarium, prezbiterzy Włocławka i okolic, alumni, siostry zakonne oraz wierni świeccy.
 
Celebrowana we wspólnocie wiernych – Jutrznia połączona z Godziną Czytań – wprowadziła w klimat Wielkiego Piątku, w którym rozważana jest Męka, Śmierć i Pogrzeb Zbawiciela.
 
Na jego wyjątkowość wskazał także w wygłoszonym rozważaniu ks. Kędzierski. Swoją refleksję oparł na wydarzeniach, jakie rozegrały się między Ostatnią Wieczerzą a pojmaniem Jezusa. Kaznodzieja zauważył, że wszyscy Ewangeliści podkreślają tutaj troskę Zbawiciela o wiarę człowieka. Na przykładzie Judasza i Piotra ukazał różne podejście uczniów Mistrza z Nazaretu do wiary, ale i miłości wobec Nauczyciela. Ukazując drogę po grzechu obu apostołów, kaznodzieja zachęcał do uczynienia swoistego rachunku sumienia nad własną relacją ze Zbawicielem: „Jaka jest moja wiara? Czy kocham Jezusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem?”, pytał dyrektor ZSK im. ks. Jana Długosza.  
 
Boże błogosławieństwo kończące liturgię stało się umocnieniem wiary, miłości i nadziei mimo wszelkich trudności dnia codziennego.