Włocławek: inauguracja obchodów XXVIII Światowego Dnia Chorego


8 lutego 2020 r., tekst: ks. AT; foto: ks. JG

Włocławek: inauguracja obchodów XXVIII Światowego Dnia Chorego

W sobotę, 8 lutego, w parafii św. Stanisława we Włocławku, ks. bp. Wiesław Mering zainaugurował diecezjalne obchody XXVIII Światowego Dnia Chorego. Wraz z Pasterzem Diecezji przy ołtarzu zgromadzili się prezbiterzy Włocławka i okolic, wśród których znaleźli się: ks. Paweł Zalewski, diecezjalny duszpasterz chorych i niepełnosprawnych, jak również ks. Piotr Kaczmarek, kapelan włocławskiego szpitala. Nie zabrakło także ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych, którym towarzyszyli ich opiekunowie oraz przedstawiciele służby zdrowia.
 
Zgromadzonych na liturgii powitał ks. prał. Sławomir Deręgowski, proboszcz miejscowej parafii, który także wygłosił homilię. Nawiązując do hasła tegorocznego dnia chorego: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”, powiedział, że Jezus jest lekarzem nie tylko duszy, ale także ciała. Świadczą o tym cudowne uzdrowienia z choroby lub ocalenia z wypadków. W dalszej części rozważania przypomniał słowa papieża Franciszka z orędzia na tegoroczny Światowy Dzień Chorego, w którym Ojciec Święty mówi o Kościele, jako ewangelicznej gospodzie z przypowieści o miłosiernym samarytaninie. „Jesteście ważni i potrzebni w Kościele. Tutaj jesteście u siebie, w swoim domu. Jesteście skarbem Kościoła”, mówił homilista, cytując słowa św. Wawrzyńca. Na zakończenie Ksiądz Prałat przypomniał znaczenie sakramentu chorych, zachęcając, by przyjąć namaszczenie z wiarą i zaufaniem, a „Bóg, w stosownym czasie dokona wielkich rzeczy w naszym życiu”.
 
Po homilii nastąpił obrzęd sakramentu namaszczenia chorych.
 
Przed błogosławieństwem końcowym, słowa wdzięczności wyraziła przedstawicielka służby medycznej oraz ks. Paweł Zalewski, który podziękował Księdzu Biskupowi za obecność, sprawowaną Eucharystię oraz solidarność z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi. Prosił też o modlitwę w intencji wszystkich cierpiących. Nawiązując wspomnianego już hasła tegorocznego Światowego Dnia Chorego zauważył, że dziś Jezus działa wśród ludzi poprzez kapłanów. W tym kontekście zachęcał obecnych na liturgii prezbiterów do zaangażowania i troski o wszystkich potrzebujących pomocy, opieki i zrozumienia.
 
Na zakończenie przemówił Pasterz Diecezji, który przypomniał o potrzebie wdzięczności. „Każda Eucharystia jest dziękczynieniem, ale wdzięczność wobec Boga wzbudza każdy sakrament. W sakramentalnych znakach sam Jezus przychodzi do człowieka”, mówił bp Mering. Zwrócił również uwagę, że ludzie starsi i chorzy czekają nie tyle na trafną diagnozę, ale przede wszystkim potrzebują ciepła, życzliwości i serdeczności ze strony innych.