Włocławek: konferencja naukowa poświęcona św. Józefowi i bł. kard. Wyszyńskiemu


12 października 2021 r., tekst: al. MM; foto: ks. JG

Włocławek: konferencja naukowa poświęcona św. Józefowi i bł. kard. Wyszyńskiemu

12 października w auli Prymasa Stefana Wyszyńskiego WSD we Włocławku w ramach obchodzonego Nadzwyczajnego Roku św. Józefa i Roku Rodziny Amoris Laetitia, odbyło się spotkanie naukowe Teologicznego Towarzystwa Naukowego.
 
Konferencję zainaugurował ks. prał. dr hab. Lech Król, prezes Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.
           
Pierwszą konferencję zatytułowaną: „Święty Józef. Troskliwy Opiekun Rodzin” wygłosił ks. mgr Andrzej Klimek. Przywołując marksistowskie poglądy Baumana, prelegent zaznaczył, że rodzina w rozumieniu naukowym była instytucją destrukcyjną. Następnie wskazał na rozumienie rodziny w chrześcijaństwie, które zdecydowanie różni się od wskazanego na początku poglądu.
 
Odwołując się do kultury, ks. Klimek wskazał na filmy nominowane do Oskara, wyreżyserowane  za wschodnią granicą: „Parasite” oraz „Nomadland”, które w głównej tematyce poruszają wątek rodziny.
 
Dalej ks. Klimek mówił: „Święty Józef w litanii ku Jego czci nazywany jest Troskliwym obrońcą Chrystusa. Nie zawsze jednak św. Józef był tak doceniany jak dziś. Traktowany był on jako postać drugoplanowa, ponieważ nie wypowiedział na kartach Biblii żadnego słowa”. Odwołując się do nauczania papieży XIX i XX wieku, ks. Klimek wskazał na wielkie znaczenie św. Józefa w historii zbawienia.
 
„Najnowszym dokumentem wydanym na temat św. Józefa przez papieża Franciszka jest list apostolski Patris corde” - zaznaczył redaktor dwutygodnika diecezji Kaliskiej „Opiekun”. Papież Franciszek przez ogłoszenie roku św. Józefa wskazał na niego jako szczególnego Opiekuna Rodzin. „Św. Józef otrzymał od Boga Trzy Skarby: Maryję, Wcielone Słowo oraz strzeżenia tajemnicy wcielenia Syna Bożego” – kontynuował prelegent.

„W św. Józefie szukajmy tego, który pomoże nam w relacji małżeńskiej i rodzinnej” – zakończył wykład ks. Klimek.

Drugi wykład pt. „Rodzina Bogiem silna w nauczaniu błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego” wygłosił ks. dr Jerzy Jastrzębski, który uczestniczył w pracach Komitetu Organizacyjnego do spraw beatyfikacyjnych kard. Stefana Wyszyńskiego.

Rodzina Bogiem silna - racja stanu ma dwie cechy pobożność i wprowadzanie wyznawanej wiary w czyn w codzienności.
 
Ks. Jastrzębski rozpoczynając swój wykład wskazał na panującą w czasach Prymasa Tysiąclecia sytuację społeczną i polityczną. ”Kardynał Wyszyński żył w czasach, gdy rodzina była traktowana jako wspólnota destrukcyjną, jednak mimo to zawsze podkreślał wielką wartość życia oraz godności człowieka”.
 
Wykładowca podkreślił również, że kardynał Stefan Wyszyński zawsze z wielkim przekonaniem i zacięciem bronił nierozerwalności małżeństwa.
 
Wykładowca wskazał także na recepcje jakie głosił bł. Stefan Wyszyński w wychowaniu młodego pokolenia do bycia harmonijnie ukształtowanym człowiekiem. 

Po wykładzie miała miejsce dyskusja, którą poprowadził ks. prał. dr Antoni Poniński.
 
Na zakończenie, słowa wdzięczności wobec prelegentów oraz zebranych skierował ks. prał. Lech Król.

Wśród obecnych na konferencji byli: członkowie TTN, profesorowie WSD, pracownicy Kurii, księża, katecheci i alumni włocławskiego seminarium.
 
Kolejne spotkanie TTN zaplanowane jest na 23 listopada br., o godz. 16.00, w auli kard. Stefana Wyszyńskiego WSD. Wykład otwarty na temat działalności ks. Kard. Wyszyńskiego w okresie włocławskim, wygłosi ks. prał. dr Antoni Poniński.