Włocławek: nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelicko-augsburskim z udziałem bp. Dembowskiego


20 stycznia 2019 r., tekst: al. ŁK; foto: al. PC

Włocławek: nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelicko-augsburskim z udziałem bp. Dembowskiego

W ramach trwającego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w niedzielę, 20 stycznia br., w kościele ewangelicko-augsburskim we Włocławku, miało miejsce nabożeństwo ekumeniczne, w którym uczestniczył ks. bp Bronisław Dembowski, prezbiterzy zaangażowani w troskę o jedność Kościoła (m.in.: ks. prał Grzegorz Karolak, ks. prał. Wojciech Hanc), alumni, siostry zakonne oraz wierni świeccy różnych konfesji.
 
Zgromadzonych powitał proboszcz wspólnoty luterańskiej - ks. Dawid Mendrok. W swoim słowie przypomniał hasło tegorocznego tygodnia ekumenicznego: „Dąż do sprawiedliwości (Pwt 16,20)” oraz temat trzeciego dnia modlitwy: „Pan jest łaskawy i miłosierny (Ps 145,8)”. „Niech to dzisiejsze nabożeństwo będzie prawdziwym uwielbieniem Boga” - mówił  ks. Mendrok.
 
Kazanie, po odczytaniu fragmentów Pisma Świętego, wygłosił ks. Andrzej Tomalak, wykładowca ekumenizmu w WSD we Włocławku. „Gromadzimy się w tej włocławskiej świątyni, aby pochylić się nad słowem, które wypowiada do nas nasz Pan, nad słowem, które jest duchem i życiem (J 6, 63)” - mówił kaznodzieja, wskazując cel wspólnej modlitwy ekumenicznej. W swojej refleksji ks. Tomalak odwołał się do prawdy wyrażonej na Soborze Florenckim (1438-1445): In Deo omnia sunt unum, wskazując, że w Bogu wszystko jest jednym. „On naszą jedność ma już zaplanowaną - to po naszej, ludzkiej, stronie są nieporozumienia, problemy, podziały” - kontynuował kaznodzieja.
 
W homilii ks. Tomalak apelował o wypełnienie zadania ucznia: „To my mamy nieść światu światło, światło miłości, pokoju, sprawiedliwości, jedności i prawdy, aby zapłonął nim cały świat, aby zapłonął on w sercach wszystkich”. Kaznodzieja komentując słowa Ewangelii opisujące rodowód Jezusa (Mt 1,1-17) wyakcentował postawy czterech postaci, wskazując na wiarę i zaufanie Abrahama, siłę i roztropność Dawida, mądrość i sprawiedliwość Salomona oraz posiadającego wszystkie te cechy - Józefa, „męża sprawiedliwego” (Mt 1,19).
 
Słowo w imieniu Biskupa Włocławskiego skierował do zebranych ks. prał. Sławomir Deręgowski, wikariusz biskupi rejonu włocławskiego. Przywołując dewizę pasterską ks. bp. Wiesława Meringa – Iustitia, pax et gaudium („Sprawiedliwość, pokój i radość”) – zauważył, że „są to wartości, o które ponad wszelkimi podziałami trzeba nam walczyć”.
 
Podczas modlitewnego spotkania odmówiono Wyznanie wiary, modlitwę „Ojcze nasz”, modlitwę wiernych oraz śpiewano znane wszystkim pieśni religijne.
 
Nabożeństwu towarzyszył śpiew zespołu muzycznego z parafii św. Stanisława BM we Włocławku.