Włocławek: obchody ku czci św. Cecylii


20 listopada 2021 r., ks. MZ

Włocławek: obchody ku czci św. Cecylii

W sobotę, 20 listopada, wspólnota Diecezjalnego Studium Organistowskiego we Włocławku spotkała się na dorocznych obchodach ku czci św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej.
 
Mszy św. pod przewodnictwem ks. Marcina Ziółkowskiego, wicedyrektora studium, towarzyszył chór DSO pod dyrekcją Lucyny Klareckiej, przy akompaniamencie Kamila Gadomskiego. W homilii ks. Ziółkowski, wychodząc od opisanej we fragmencie Ewangelii żydowskiej tradycji troski o przetrwanie imienia w kolejnych pokoleniach i przekazanie dziedzictwa wskazał, że właśnie to dokonuje się także w studium organistowskim. Kolejne pokolenia otrzymują w spadku dziedzictwo muzyki kościelnej, skarb gromadzony przez wieki w Kościele, by ocalić go, pomnożyć i zachować dla przyszłych pokoleń bez uszczerbku i lekceważenia jego wartości, dla wielu ukrytej i niezauważalnej.
 
Po Eucharystii w gmachu DSO miał miejsce krótki koncert w wykonaniu uczniów, absolwentów i nauczycieli studium. Tradycyjnie we wspomnienie św. Cecylii nowi uczniowie otrzymali indeksy, a absolwenci dyplomy potwierdzające nabyte umiejętności i pozwalające na podjęcie posługi w Kościele Rzymskokatolickim jako muzyk kościelny. Gratulując absolwentom, Lucyna Klarecka – nauczycielka DSO – zachęcała, by szerzyli dobre imię naszej szkoły i wciąż zabiegali o własny rozwój, będąc prawdziwymi artystami i muzykami kościelnymi.
 
Spotkanie zakończyły radosne rozmowy, wymiana doświadczeń i integracja wspólnoty przy kawie i ciastku.