Włocławek: Wyruszyła Rowerowa Pielgrzymka na Jasną Górę


21 sierpnia 2018 r.

Włocławek: Wyruszyła Rowerowa Pielgrzymka na Jasną Górę

W liturgiczne wspomnienie św. Piusa X papieża, 21 sierpnia, z parafii św. Stanisława BM wyruszyła Rowerowa Pielgrzymka na Jasną Górę. Uczestniczy w niej 11 cyklistów, a ich duchowym opiekunem jest ks. Paweł Koralewski, który przewodniczył Mszy św. o szczęśliwą i bezpieczną drogę do tronu Czarnej Madonny oraz powrót do Włocławka.
 
Pielgrzymi zawiozą do Matki Bożej powierzone im intencje, m.in. dziękczynną za 100 lat niepodległości Polski, z prośbą o błogosławieństwo Boże dla naszej Ojczyzny, diecezji, parafii oraz samych pielgrzymów i ich najbliższych.
 
Jutro do włocławskich cyklistów dołączy grupa pielgrzymów z Turku. Kilkudziesięciokilometrowe odcinki pokonywane każdego dnia są okazją do osobistej modlitwy i refleksji, a rozmowy przeprowadzane podczas odpoczynków do podzielenia się doświadczeniem wiary.
 
Rowerowa Pielgrzymka Diecezji Włocławskiej dotrze do Częstochowy 24 sierpnia. Wtedy to pielgrzymi, wspólnie z pątnikami z Sieradza i Zduńskiej Woli, oddadzą hołd Jasnogórskiej Pani.