Włocławscy prezbiterzy uczestniczyli w rekolekcjach „Intercession for Priests”


15 września 2022 r., ks. DK

Włocławscy prezbiterzy uczestniczyli w rekolekcjach „Intercession for Priests”

W dniach 12-15 września ośmiu prezbiterów diecezji włocławskiej, wraz z ks. prał. Tomaszem Michalskim, wikariuszem biskupim ds. stałej formacji kapłanów, uczestniczyło w rekolekcjach kapłańskich tzw. „Intercession for Priests”, które odbyły się w Ośrodku Spotkań i Formacji Archidiecezji Katowickiej im. św. Jadwigi Śląskiej w Brennej. Prowadzili je o. Pablo Escriva de Romani oraz s. Briege McKenna OSC. Jedną konferencję wygłosił również abp Adrian Galbas SAC.
 
W konferencji s. McKenna wyszła od pytań, które Jezus kieruje do każdego człowieka i kapłana: „Czy Ja udzielam darów niedoskonałych? Czy ty jako kapłan jesteś niedoskonały przeze Mnie?” Odpowiadając na nie, podkreśliła, że jeśli człowiek pozwoli, by Jezus działał przez niego zobaczy niesamowite cuda. „Kapłaństwo Chrystusa jest zamknięte w sercu kapłana. Ale czy ja pozwolę Jezusowi, aby wewnątrz mnie działał, aby mnie uwolnił, abym dzięki temu stał się naprawdę Jego kapłanem? (...) Kapłaństwo jest mostem między niebem a ziemią, ale musimy pamiętać, że kapłani zawsze są pierwszym celem szatana”, przekonywała siostra zakonna.
 
Przebieg rekolekcji różnił się od „klasycznych”, które najczęściej są organizowane. Plan dnia wypełniony był oczywiście modlitwą i braterskimi spotkaniami, ale ponad to każdy z uczestników przeżywał prywatną modlitwę wstawienniczą z s. Briege oraz duchową rozmowę z o. Pablo. Rekolektanci brali również czynny udział w nabożeństwach: uzdrowienia, odnowienia kapłaństwa oraz odnowienia wiary.
 
W święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września, wielu przyjęło sakrament namaszczenia chorych, jako umocnienie w radosnym niesieniu swojego krzyża za Panem.
 
Duchowemu skupieniu sprzyjał górski krajobraz oraz popołudniowe spacery wśród jesiennej przyrody.
 
W rekolekcjach uczestniczyło około stu prezbiterów – diecezjalnych i zakonnych – z całej Polski. Wśród nich byli księża z diecezji włocławskiej: ks. prał. Tomasz Michalski, ks. Krzysztof Antczak, ks. Jacek Makowski, ks. Adam Grabowski, ks. Jacek Bartczak, ks. Dominik Stempin, ks. Damian Kurzawski oraz ks. Adrian Nowicki.