Wyruszyła XXVIII Piesza Pielgrzymka ze Zduńskiej Woli na Jasną Górę


22 sierpnia 2018 r.

Wyruszyła XXVIII Piesza Pielgrzymka ze Zduńskiej Woli na Jasną Górę

22 sierpnia, o godzinie 8.30, wyruszyła z parafii Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli XXVIII Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, której hasłem są słowa: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Tegoroczna grupa liczy 210 osób, a kierownikiem jest ks. Damian Sochacki.
 
Przed wyruszeniem na pielgrzymi szlak pątnicy oraz ich bliscy uczestniczyli we Mszy św., której przewodniczył ks. prał. Dariusz Kaliński, proboszcz parafii i kustosz sanktuarium św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli, a koncelebrowali kapłani z dekanatu.
 
We wspólną modlitwę włączyła się grupa z Włoch z ks. Łukaszem Matuszakiem.
 
Homilię wygłosił ks. Mariusz Budkiewicz, który podkreślił, że pielgrzymka to czas dawania świadectwa wiary.
 
Przed błogosławieństwem ks. Damian Sochacki w krótkim słowie podziękował wszystkim mieszkańcom i władzom miasta oraz zapewnił o duchowej łączności z tymi, którzy pozostają w domach.
 
Pątnicy zabrali ze sobą intencje swoich rodzin, miasta i parafii. W tym roku, w sposób szczególny będą dziękować Bogu przez wstawiennictwo Maryi za 100 lat niepodległości naszej Ojczyzny.
 
Na podstawie informacji nadesłanej przez Agnieszkę Rosiak