XI Ogólnopolski Tydzień Biblijny: 5-11 maja (zapowiedź)


1 maja 2019 r.

XI Ogólnopolski Tydzień Biblijny: 5-11 maja (zapowiedź)

Trzecia Niedziela Wielkanocna rozpoczyna w Kościele w Polsce XI Tydzień Biblijny (5-11 maja 2018 r.). Celem tej inicjatywy jest ponowne odkrycie i pogłębienie znaczenia Słowa Bożego w życiu osobistym wiernych oraz w życiu całej wspólnoty Kościoła. Hasłem tegorocznego XI Tygodnia Biblijnego są słowa: „Głosili Ewangelię mocą Ducha Świętego” (1 P 1,12). Nawiązuje ono do wydarzeń z życia prześladowanego pierwotnego Kościoła. Pierwsi chrześcijanie modlili się wtedy gorąco do Boga o pomoc. Św. Łukasz napisał: „wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie Słowo Boże” (Dz 4,31). Cały Kościół w Polsce przeżywać będzie w tym szczególnym czasie Niedzielę Biblijną i Trzeci Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Nawiązując do wydarzeń z Dziejów Apostolskich, jak kiedyś Apostołowie, tak i my jesteśmy na mocy chrztu i bierzmowania obdarzeni, ubrani w „szaty” Ducha Świętego. Biblia staje się dla każdego wierzącego przestrzenią spotkania z Bogiem. Życie chrześcijan staje się świadectwem dla innych, że Imię Boga to Miłość.
 
Program XI Tygodnia Biblijnego w diecezji włocławskiej
 
  • Uroczysta Inauguracja XI Tygodnia Biblijnego Diecezji Włocławskiej w kościele p.w. Narodzenia NMP i Św. Jana Apostoła i Ewangelisty we Włocławku – w niedzielę, 5 maja 2019 r. - godz. 18.00 - Eucharystia z konferencją wprowadzającą;
  • Rekolekcje Biblijne dla wszystkich miłośników Pisma Świętego i kandydatów Dzieła Biblijnego im. Św. Jana Pawła II: „Głosili Ewangelię mocą Ducha Świętego” (1 P 1,12) w Kościele p.w.  Narodzenia NMP i Św. Jana Apostoła i Ewangelisty we Włocławku (od 6 do 8 maja 2019 r.) o godz. 18.00;
  • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Tym razem konkurs ten na etapie diecezjalnym wpisał się w obchody XI Tygodnia Biblijnego Diecezji Włocławskiej;
  • W parafii p.w. Ducha Świętego we Włocławku – Michelinie organizowane są we wtorki o godz. 19.00 spotkania biblijne „Okruchy Słowa Bożego”, które są przyczynkiem do duchowych inspiracji w życiu chrześcijan;
  • Audycje biblijne w Radio Maryja i TV Trwam (Telewizyjny Uniwersytet Biblijny).
 
 
opr. Ks. Marek Raszewski