DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA


 XXVI Olimpiada Teologii Katolickiej

Hasło tegorocznej XXVI Olimpiady Teologii Katolickiej to: ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II - WYCHOWAWCA MŁODYCH POKOLEŃ. Komitetem Organizacyjnym XXVI OTK jest Wydział Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej Łowickiej.

Cele główne Olimpiady: zainteresowanie uczniów wiedzą religijną; rozszerzanie współdziałania nauczycieli religii w kształceniu młodzieży uzdolnionej; kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy religijnej; stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą.

etap szkolny – przeprowadzony w szkołach w dniu 17 listopada 2015 r.
etap diecezjalny - przeprowadzony w diecezji w dniu 13 stycznia 2016 r. w parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole o godz. 10:00.
etap ogólnopolski – przeprowadzony w Łowiczu w dniach 31  marca – 2 kwietnia 2016 r.

Drodzy Państwo, od tego roku zmienia się praktyka zgłaszania szkół do udziału w OTK. Szkoła chcąca wziąć udział w konkursie musi zgłosić się przez wypełnienie formularza elektronicznego. Zgłoszenie udziału szkoły odbywa się tylko drogą elektroniczną.

Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:
a. klikamy w link: http://goo.gl/forms/WlR83bSNRP
b. wypełniamy wymagane pola formularza
c. po wypełnieniu klikamy na dole formularza w ikonkę „Prześlij”
d. po przejściu tych kroków pojawi się informacja, że zgłoszenie zostało wysłane, co oznacza, że zostało przeprowadzone pomyślnie.

Wszystkich nauczycieli religii uczących w szkołach ponadgimnazjalnych w naszej diecezji, proszę o zachcenie swoich uczniów do wzięcia udziału w OTK.  Zgłoszenia Szkół chcących wziąć udział w OTK, proszę przesyłać do końca września br
  
 INFORMACJE DOTYCZĄCE XXVI OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ
 

♦ X Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie

Już po raz dziesiąty, w roku szkolnym 2015/2016, organizowana jest Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie. Organizatorami są Klasztor Ojców Franciszkanów w Siedlcach, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oraz Kurie Prowincjalne Ojców Franciszkanów z siedzibami w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Olimpiadę honorowym patronatem objęła Minister Edukacji Narodowej.
Celem Olimpiady jest przybliżenie młodemu pokoleniu postaci św. Maksymiliana. Ten wielki Polak, przez swoją działalność medialną oraz swoje życie dla innych, a zwłaszcza śmierć w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, na stałe wpisał się w historię narodu polskiego jako osoba niezwykła.
Olimpiada organizowana jest w ramach trzech konkursów dla uczniów szkół podstawowych (konkurs plastyczny), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (konkursy wiedzy). W zeszłym roku w Olimpiadzie o św. Maksymilianie uczestniczyło ponad 3 000 osób. W konkursach dla uczniów szkół gimnazjalnych nagrodami są laptopy, sprzęty fotograficzne i tablety. Laureaci konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymają indeksy na sześć uczelni w Polsce. Szczegóły zapisów i uczestnictwa w Olimpiadzie zawiera Regulamin dostępny na stronie: www.olimpiada.franciszkanie.pl.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 7458022 -GOŚCI ONLINE: 35

projektowanie stron www