DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA


 IX Edycja Konkursu Wiedzy Religijnej Diecezji Włocławskiej dla uczniów szkół gimnazjalnych

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej we Włocławku organizuje IX Edycję Konkursu Wiedzy Religijnej Diecezji Włocławskiej dla uczniów szkół gimnazjalnych, pt.

„Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę” – Jan Paweł II Papież Rodziny

 I. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU SZKOŁY DO KWR
Drodzy Państwo, od tego roku zmienia się praktyka uczestnictwa szkół gimnazjalnych w naszej diecezji w Konkursie Wiedzy Religijnej. Szkoła chcąca wziąć udział w konkursie musi zgłosić się przez wypełnienie formularza elektronicznego. Termin zgłoszeń do 15 grudnia 2015r. Każda szkoła gimnazjalna w naszej diecezji zobowiązana jest do wzięcia udziału w niniejszym konkursie.

Zgłoszenie udziału szkoły odbywa się tylko drogą elektroniczną. Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:
a. klikamy w link: http://goo.gl/forms/cB0O0rGufl
b. wypełniamy wymagane pola formularza
c. po wypełnieniu klikamy na dole formularza w ikonkę „Prześlij”
d. po przejściu tych kroków pojawi się informacja, że zgłoszenie zostało wysłane, co oznacza, że zostało przeprowadzone pomyślnie.

II. ETAPY KONKURSU
a. etap szkolny – 08 luty 2016 r.
b. etap dekanalny – 07 kwietnia 2016 r.
c. etap diecezjalny – 07 czerwca 2016 r. (ZSK im. J. Długosza we Włocławku godz. 10:00)

III. REGULAMIN I LITERATURA
Regulamin z literaturą na poszczególne etapy konkursu proszę pobrać poniżej.

IV. PISMA PRZEWODNIE
Pismo do Dyrekcji można pobrać niżej.

V. ARKUSZ PYTAŃ I KLUCZ ODPOWIEDZI
Od tego roku arkusz pytań oraz klucz odpowiedzi na etap szkolny zostanie wysłany na maila katechety (podanego w arkuszu zgłoszeniowym) odpowiedzialnego za przygotowanie pierwszego etapu konkursu w swojej szkole, dzień przed terminem etapu szkolnego, tj. 7 lutego 2016 roku (do godziny 12:00). W razie nie otrzymania wiadomości z materiałami, proszę o kontakt z księdzem dyrektorem WK.
Arkusz pytań i klucz odpowiedzi na etap dekanalny zostaną przesłane do Księży Dziekanów (pocztą tradycyjną) bliżej terminu.
Wzór protokołu na etap szkolny i dekanalny można pobrać niżej.

VI. ZACHĘTA DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Każdy katecheta uczący w gimnazjum, zobowiązany jest do przeprowadzenia niniejszego konkursu w swojej szkole. Zwracamy się więc do Państwa z ogromną prośbą, aby zaprosić swoich uczniów do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu dla gimnazjalistów. Zależy nam, aby jak najwięcej szkół i jak najliczniejsza grupa młodzieży z naszej diecezji, wzięła udział w IX Edycji Konkursu Wiedzy Religijnej Diecezji Włocławskiej dla uczniów szkół gimnazjalnych.
 

 

♦ Konkurs Wiedzy Biblijnej

Szkoła Podstawowa nr 20 we Włocławku, Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego we Włocławku, zaprasza dzieci klas IV-VI szkół podstawowych do udziału w Konkursie Wiedzy Biblijnej, pt. „Czy znasz Ewangelię według św. Mateusza?”. Konkurs składa się z dwóch etapów: międzyklasowego i międzyszkolnego - Finału. Zachęcamy katechetów uczących w szkołach podstawowych do zainteresowania uczniów niniejszym konkursem. Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 30 listopada 2015 roku. 

Szczegóły dotyczące konkursu w regulaminie:

 

 XXVI Olimpiada Teologii Katolickiej

Hasło tegorocznej XXVI Olimpiady Teologii Katolickiej to: ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II - WYCHOWAWCA MŁODYCH POKOLEŃ. Komitetem Organizacyjnym XXVI OTK jest Wydział Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej Łowickiej.

Cele główne Olimpiady: zainteresowanie uczniów wiedzą religijną; rozszerzanie współdziałania nauczycieli religii w kształceniu młodzieży uzdolnionej; kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy religijnej; stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą.

etap szkolny – przeprowadzony w szkołach w dniu 17 listopada 2015 r. - zakończony
etap diecezjalny - przeprowadzony w diecezji w dniu 13 stycznia 2016 r. w parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole o godz. 10:00.
etap ogólnopolski – przeprowadzony w Łowiczu w dniach 31  marca – 2 kwietnia 2016 r.

Drodzy Państwo, od tego roku zmienia się praktyka zgłaszania szkół do udziału w OTK. Szkoła chcąca wziąć udział w konkursie musi zgłosić się przez wypełnienie formularza elektronicznego. Zgłoszenie udziału szkoły odbywa się tylko drogą elektroniczną.

Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:
a. klikamy w link: zgłoszenia zostały zakończone
b. wypełniamy wymagane pola formularza
c. po wypełnieniu klikamy na dole formularza w ikonkę „Prześlij”
d. po przejściu tych kroków pojawi się informacja, że zgłoszenie zostało wysłane, co oznacza, że zostało przeprowadzone pomyślnie.

Wszystkich nauczycieli religii uczących w szkołach ponadgimnazjalnych w naszej diecezji, proszę o zachcenie swoich uczniów do wzięcia udziału w OTK.  Zgłoszenia Szkół chcących wziąć udział w OTK, proszę przesyłać do końca września br
  
 INFORMACJE DOTYCZĄCE XXVI OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ
 

♦  "Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński na tle historii polskiego Kościoła w latach 1901 – 1981" - wojewódzki konkurs interdyscyplinarny

Centrum Edukacji Młodzieży im ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu organizują wojewódzki konkurs interdyscyplinarny z serii „Regionalnych Olimpiad Wiedzy o Wielkich Polakach” - Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński na tle historii polskiego Kościoła w latach 1901 – 1981 dla szkół gimnazjalnych w województwie kujawsko-pomorskim.

Szczegóły dotyczące konkursu oraz regulamin na http://www.gorsk.org.pl/index.php/konkurso


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 7780795 -GOŚCI ONLINE: 14

projektowanie stron www