DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA


VIII Edycja Konkursu Wiedzy Religijnej Diecezji Włocławskiej dla uczniów szkół gimnazjalnych

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej we Włocławku organizuje VIII Edycję Konkursu Wiedzy Religijnej Diecezji Włocławskiej dla uczniów szkół gimnazjalnych, pt.


„Nie
lękajcie się wyzwań jakie stawia przed wami świat”
– Jan Paweł II do Młodzieży

 I. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU SZKOŁY DO KWR
Drodzy Państwo, od tego roku zmienia się praktyka uczestnictwa szkół gimnazjalnych w naszej diecezji w Konkursie Wiedzy Religijnej. Szkoła chcąca wziąć udział w konkursie musi zgłosić się przez wypełnienie formularza elektronicznego. Minął termin zgłoszeń. Każda szkoła gimnazjalna w naszej diecezji zobowiązana jest do wzięcia udziału w niniejszym konkursie.

Zgłoszenie udziału szkoły odbywa się tylko drogą elektroniczną. Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:
a. klikamy w link: http://goo.gl/forms/Ay67weqgDj
b. wypełniamy wymagane pola formularza
c. po wypełnieniu klikamy na dole formularza w ikonkę „Prześlij”
d. po przejściu tych kroków pojawi się informacja, że zgłoszenie zostało wysłane, co oznacza, że zostało przeprowadzone pomyślnie.

II. ETAPY KONKURSU
a. etap szkolny – 15 stycznia 2015 r. - zakończony
b. etap dekanalny – 03 marca 2015 r.
c. etap diecezjalny – 20 maja 2015 r. (ZSK im. J. Długosza we Włocławku godz. 10:00)

III. REGULAMIN I LITERATURA
Regulamin oraz literaturę na poszczególne etapy konkursu proszę pobrać poniżej.

IV. PISMA PRZEWODNIE
Pismo do Dyrekcji i do Katechety można pobrać niżej.

V. ARKUSZ PYTAŃ I KLUCZ ODPOWIEDZI
Od tego roku arkusz pytań oraz klucz odpowiedzi na etap szkolny zostanie wysłany na maila katechety (podanego w arkuszu zgłoszeniowym) odpowiedzialnego za przygotowanie pierwszego etapu konkursu w swojej szkole, dzień przed terminem etapu szkolnego, tj. 14 stycznia 2015 roku (do godziny 16:00). W razie nie otrzymania wiadomości z materiałami, proszę o kontakt z księdzem dyrektorem WK.
Arkusz pytań i klucz odpowiedzi na etap dekanalny zostaną przesłane do Księży Dziekanów (pocztą tradycyjną) bliżej terminu.
Wzór protokołu na etap szkolny i dekanalny można pobrać niżej.

VI. ZACHĘTA DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Każdy katecheta uczący w gimnazjum, zobowiązany jest do przeprowadzenia niniejszego konkursu w swojej szkole. Zwracamy się więc do Państwa z ogromną prośbą, aby zaprosić swoich uczniów do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu dla gimnazjalistów. Zależy nam, aby jak najwięcej szkół i jak najliczniejsza grupa młodzieży z naszej diecezji, wzięła udział w VIII Edycji Konkursu Wiedzy Religijnej Diecezji Włocławskiej dla uczniów szkół gimnazjalnych.
 

♦ XI Narodowy Dzień Życia i Dzień Świętości Życia - konkursy

W związku z XI Narodowym Dniem Życia i Dniem Świętości Życia, Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Włocławskiej, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana i Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ogłosiły konkursy dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół wszystkich typów i poziomów edukacyjnych oraz dla nauczycieli, katechetów i wychowawców.

 

  XXV Olimpiada Teologii Katolickiej

Hasło tegorocznej XXV Olimpiady Teologii Katolickiej to: SAKRAMENTY UZDROWIENIA I ICH ROLA W ŻYCIU KOŚCIOŁA. Komitetem Organizacyjnym XXV OTK jest Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej.

Cel główny Olimpiady: zapoznanie uczniów ze znaczeniem sakramentów uzdrowienia w życiu chrześcijanina: ukazanie istoty sakramentów i realnej obecności Boga tu i teraz oraz troski o człowieka, sakramenty jako odpowiedź człowieka na objawiającego się Boga, zapoznanie z tekstami Katechizmowymi.

etap szkolny – przeprowadzony w szkołach w dniu 4 grudnia 2015 r. - zmiana przez Komitet Organizacyjny
etap diecezjalny - przeprowadzony w diecezjach w dniu 5 marca 2015 r. w parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole o godz. 10:00.
etap ogólnopolski – przeprowadzony w Łomży w dniach 16 – 18 kwietnia 2015 r.

Wszystkich nauczycieli religii uczących w szkołach ponadgimnazjalnych w naszej diecezji, proszę o zachcenie swoich uczniów do wzięcia udziału w OTK. Zgłoszenia Szkół chcących wziąć udział w OTK, proszę przesyłać pisemnie lub telefonicznie do Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej we Włocławku do końca września br
  
 INFORMACJE DOTYCZĄCE XXV OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ
 

 ♦ XIX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" zaprasza młodzież szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XIX Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej. Konkurs składa się z trzech etapów: Szkolnego, Diecezjalnego i Ogólnopolskiego - Finału. Zachęcamy katechetów uczących w szkołach ponadgimnazjanych do zainteresowania uczniów niniejszym konkursem. Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 9 marca 2015 roku wyłącznie drogą elektroniczną na specjalnym formularzu zgłoszeniowym znajdującym się na stronie: www.okwb.pl, gdzie znajdziecie Państwo również szczegóły dotyczące Konkursu.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 6126814 -GOŚCI ONLINE: 58

projektowanie stron www