DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA


  XXV Olimpiada Teologii Katolickiej

Hasło tegorocznej XXV Olimpiady Teologii Katolickiej to: SAKRAMENTY UZDROWIENIA I ICH ROLA W ŻYCIU KOŚCIOŁA. Komitetem Organizacyjnym XXV OTK jest Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej.

Cel główny Olimpiady: zapoznanie uczniów ze znaczeniem sakramentów uzdrowienia w życiu chrześcijanina: ukazanie istoty sakramentów i realnej obecności Boga tu i teraz oraz troski o człowieka, sakramenty jako odpowiedź człowieka na objawiającego się Boga, zapoznanie z tekstami Katechizmowymi.

etap szkolny – przeprowadzony w szkołach w dniu 27 listopada 2014 r.
etap diecezjalny - przeprowadzony w diecezjach w dniu 5 marca 2015 r. w parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole o godz. 10:00.
etap ogólnopolski – przeprowadzony w Łomży w dniach 16 – 18 kwietnia 2015 r.

Wszystkich nauczycieli religii uczących w szkołach ponadgimnazjalnych w naszej diecezji, proszę o zachcenie swoich uczniów do wzięcia udziału w OTK. Zgłoszenia Szkół chcących wziąć udział w OTK, proszę przesyłać pisemnie lub telefonicznie do Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej we Włocławku do końca września br
  
 INFORMACJE DOTYCZĄCE XXV OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ
 

♦ Ogólnopolski Konkurs AK w Polsce we współpracy z TV Polską S.A.: „Napisz błogosławionemu ks. Jerzemu Popiełuszce jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz”

Dla upamiętnienia trzydziestej rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Akcja Katolicka w Polsce przystępuje do zorganizowania Ogólnopolskiego Konkursu dla dzieci i młodzieży szkolnej pod hasłem: „Napisz Błogosławionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz”.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół, w trzech grupach wiekowych, związanych z etapami edukacyjnymi: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.

Szczegóły dotyczące konkursu na stronie Akcji Katolickiej w Polsce

 

 

 

♦ „JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA” - kokurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku po raz IX organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny Jan Paweł II w oczach dziecka pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz jego Ekscelencji Biskupa Drohiczyńskiego, Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Fundacji Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia". 
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież z całej Polski, od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne.

Szczegóły dotyące konkursu


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 5426340 -GOŚCI ONLINE: 44

projektowanie stron www