DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA


Prof. Michał Seweryński o nauczaniu Jana Pawła II
2014-04-02

We wtorek, tj. 1 kwietnia br., o godz. 19.00, w bibliotece parafialnej przy parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu, odbyło się spotkanie z Panem Senatorem prof. Michałem Seweryńskim.

Pan prof. Michał Seweryński urodził się 1 lipca 1939 w Łodzi. Jest polskim profesorem nauk prawnych, politykiem. W latach 2005–2007 piastował urząd ministra edukacji narodowej oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, senator VIII kadencji. Przewodniczy Krajowej Radzie Katolików Świeckich, wchodził w skład Papieskiej Rady ds. Świeckich. Warto dodać, że odznaczono go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, papieskim medalem Pro Ecclesia et Pontifice. Jest kawalerem Palm Akademickich, najwyższego francuskiego odznaczenia akademickiego. Otrzymał tytuł doctora honoris causa Uniwersytetu Jean Moulin III w Lyonie.

W czasie spotkania Pan Profesor poprowadził wykład zatytułowany: „Rola świeckich w Kościele”. Odnosząc się do adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II – „Christifideles laici” – opublikowanej jako rezultat Synodu Biskupów z 1987 r. poświęconego misji i powołaniu świeckich w Kościele, zachęcał on do podejmowania odważnych działań na rzecz Kościoła. Mówił, że świeccy jako członkowie Kościoła posiadają powołanie i misję głosicieli Ewangelii. Są wraz ze swymi pasterzami współodpowiedzialni za dzieło ewangelizacji świata, ponieważ również do nich skierowane zostało wezwanie Jezusa: "Idźcie na cały świat". Kościół na mocy swojej misji ewangelizacyjnej jest wezwany do tego, by służyć człowiekowi.

W działaniu na rzecz rodziny ludzkiej, za które odpowiedzialny jest przed Bogiem Kościół, świeckim przypada szczególna rola. W sferze ich odpowiedzialności znajduje się krzewienie poszanowania do godności osoby ludzkiej, otaczanie głębokim szacunkiem prawa do życia, umacnianie wolności religii. Pierwszą płaszczyzną społecznego zaangażowania świeckich jest rodzina. Ogromną rolę mają również do odegrania w pełnionych przez Kościół dziełach miłosierdzia. Winni się również angażować w politykę, działając na rzecz sprawiedliwości i dobra wspólnego, okazując solidarność z innymi. W polu odpowiedzialności świeckich znajdują się również kwestie gospodarczo-społeczne. Wreszcie ich zadaniem jest ewangelizacja kultury i wszystkiego, co z nią jest związane.

Senator podzielił się również wspomnieniami o Janie Pawle II oraz o działalności Papieskiej Rady ds. Świeckich, której był członkiem w latach 1996-2006. Wykład wzbudził ogromne zainteresowanie i został nagrodzony gromkimi brawami. Wielu z obecnych na spotkaniu sprowokował do postawienia pytań. Na koniec wdzięczność za prelekcję, w imieniu wszystkich zgromadzonych, wyraził ks. prał. Marian Bronikowski, proboszcz parafii, z którym Pan Senator spotkał się osobiście po wykładzie. Gospodarzami spotkania byli członkowie Koła Przyjaciół Radia Maryja na czele z przewodniczącą – p. Anną Łaciną.
 


Zobacz inne aktualności z grupy AKTUALNOŚCI


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 13219310 -GOŚCI ONLINE: 53

projektowanie stron www