DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA


Ponad 35% wiernych diecezji włocławskiej uczęszcza na niedzielną Mszę świętą
2017-01-17

W ostatnim czasie Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego opublikował wyniki badań nad religijnością Polaków, które wskazują na wzrost procentowy osób uczestniczących w niedzielnej Mszy św. w roku 2015 w stosunku do poprzedniego roku z 39,1% do 39,8%, i przyjmujących Komunię Świętą z 16,3% do 17%. Diecezja włocławska na tle ogólnopolskim dołącza do tej tendencji, a wskaźniki religijności przedstawiają się kolejno: 35,2% (34,5% w 2014 r.) uczęszczających na niedzielną Mszę św. i 13,4% (12,9% w 2014 r.) przyjmujących Komunię Świętą.

Każdego roku, w jedną z niedziel października, w kościołach w Polsce, w tym i w diecezji włocławskiej, odbywa się liczenie wiernych, które ma na celu zobrazować stan polskiej religijności pośród tych, którzy deklarują się jako wierzący. Coroczne badania przeprowadza się na zlecenie Urzędu Statystyki Kościoła Katolickiego.

W komentarzu do ogólnopolskich badań na stronach Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego czytamy, że w 2015 r. wskaźnik osób uczestniczących w niedzielnej Eucharystii miał tendencję wzrostową z 39,1% do 39,8%, zaś procent osób przystępujących do Komunii Świętej wzrósł z 16,3% do 17%.

Diecezja włocławska na tym tle wykazuje się również wzrostem uczestnictwa w praktykach religijnych, przy czym plasuje się wśród polskich diecezji o wskaźnikach poniżej średniej krajowej. Trudno też zaobserwować trwałą tendencję, co do frekwencji na niedzielnych Mszach św. czy przyjmowania Komunii Świętej. Najlepiej obrazuje to trzyletnie zestawienie danych publikowanych przez ISKK:

Rok Liczba katolików
dominicantes communicantes
2013 762750 35,3% 13,6%
2014 758121 34,5% 12,9%
2015 753282 35,2% 13,4%

Dane dotyczące roku 2016 są w trakcie opracowania przez ISKK.

Biorąc pod uwagę metodologię badań, średnia procentowa uczestniczących w 2015 roku w Mszach św. w diecezji włocławskiej (dominicantes) wynosi 27%, jeśli jako kryterium weźmie się całkowitą liczbę mieszkańców parafii (katolików z niekatolikami i niewierzącymi łącznie), a 35,2%, jeśli punktem odniesienia jest liczba zobowiązanych do uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii (katolików należących do danej parafii). Natomiast średnia procentowa przyjmujących Komunię św. (communicantes) spośród uczestników niedzielnej Mszy św. w diecezji wynosi 39%, średnia procentowa przyjmujących w niedzielę Komunię św. w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych w całej diecezji wynosi 13,4%. Dla ciekawości warto zauważyć, że we Włocławku (według pierwszego kryterium badawczego) dane wynoszą odpowiednio: 19% dominicantes i 53% communicantes.

W komentarzu do ogólnopolskich badań na stronach Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego czytamy, że „Polska posiada jedną z najlepiej ukształtowanych sieci parafialnych w całym katolickim świecie. Udział parafii zakonnych jest względnie stabilny od 1972 roku i stanowi około 7%. W roku 2015 na terenie parafii katolickich w Polsce mieszkało 35,5 milionów osób, w tym 32,7 miliona katolików (92% katolików). W 2015 r. liczba księży zaangażowanych duszpastersko w parafiach katolickich w Polsce wynosiła 20,8 tys. Z kolei liczba sióstr zakonnych pracujących w parafiach przekracza 7 tys.
Stały wzrost liczby parafii oraz liczby księży, a także nieznaczny spadek liczby wiernych odnotowany w ostatnim dwudziestoleciu wpłynął na średnią liczbę wiernych w parafiach oraz liczbę wiernych przypadających na jednego księdza. W 1991 r. wskaźniki te kształtowały się na poziomie: 4,0 tys. katolików w parafii i 1,5 tys. katolików na jednego księdza. Obecnie wynoszą one kolejno 3,2 tys. i 1,1 tys. Jednocześnie obserwuje się wyraźny spadek powołań, co w przyszłości skutkować może odwróceniem się tej tendencji.
Udzielanie sakramentów w parafiach ma charakter masowy. W 2015 udzielono 369 tys. sakramentów chrztu św., 360 tys. sakramentów bierzmowania, 270 tys. sakramentów I Komunii św. oraz 134 tys. sakramentów małżeństwa.
W 2015 r. wskaźnik osób uczestniczących w niedzielnej Eucharystii miał tendencję wzrostową z 39,1% do 39,8%, zaś procent osób przystępujących do Komunii Świętej wzrósł z 16,3% do 17%.
O kształcie polskiego katolicyzmu decyduje religijna aktywność świeckich, która stanowi istotny element społecznego zaangażowania Polaków. W 2014 r. działało w Polsce ponad 60 tys. przyparafialnych organizacji, które skupiały ponad 2,5 miliona osób. Oprócz działalności przyparafialnych organizacji Kościoła katolickiego, działają również katolickie instytucje społeczne takie jak szkoły czy hospicja. Ich liczba wynosi niemal 1,8 tys. Około połowy z nich działa na rzecz dzieci i młodzieży. Ponadto organizacje te udzielają wsparcia osobom starszym, ubogim i niepełnosprawnym.
Ważnym elementem polskiego katolicyzmu jest duchowość maryjna. Cechuje ją daleko posunięta różnorodność oraz bogactwo form, praktyk i zwyczajów. Na podstawie danych można stwierdzić, że istnieją trzy podstawowe formy pobożności maryjnej w Polsce: różaniec, nabożeństwa majowe oraz nabożeństwa fatimskie”.

ks. Artur Niemira

 


Zobacz inne aktualności z grupy AKTUALNOŚCI


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 13219333 -GOŚCI ONLINE: 57

projektowanie stron www