DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA


IV Diecezjalne Rekolekcje Trzeźwościowe w Koninie
2017-03-05

VIII Niedzielą Zwykłą w Kościele w Polsce rozpoczęliśmy jubileuszowy 50. Tydzień o Trzeźwość Narodu. W tym czasie, od 2 do 4 marca, w kościele św. Maksymiliana Kolbe w Koninie, odbyły się IV Diecezjalne Rekolekcje Trzeźwościowe. Przeżywane były w duchu Narodowego Kongresu Trzeźwości, którego hasło brzmi: „Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu”.

Czas Wielkiego Postu jest czasem pokuty i naszego nawrócenia. Ale jest także czasem naszej aktywności. Jesteśmy zobowiązani do tego, aby iść i głosić Chrystusowa Ewangelię wolności. W to wezwanie wpisały się diecezjalne rekolekcje trzeźwościowe na forum miasta Konina. Wśród wielu celów refleksji rekolekcyjnej jest świadomość, że chrześcijanin powinien troszczyć się o trzeźwość w każdym czasie i w każdych warunkach. Brak trzeźwości, a w konsekwencji nałogi, to źródło dramatów ludzkich, zniszczenia, degeneracji, grzechu i śmierci. Po raz czwarty program rekolekcyjny bazował na ukazywaniu cnót kardynalnych na drodze trzeźwego życia. Wiara, nadzieja i miłość, to źródło łaski Bożej, w które mogli zanurzyć się także i w tym roku biorący udział w rekolekcjach. Dokonywało się to na płaszczyźnie liturgii, jak i mityngów, które odbywały się w auli bł. Jerzego Popiełuszki. Zaproszeni goście doskonale byli zorientowani w zagadnieniach trzeźwościowych, sposobach radzenia sobie z uzależnieniem i budowania, często, zerwanych relacji, których przyczyną były substancje psychoaktywne, w tym alkohol. Wśród prelegentów i świadków trzeźwego życia byli trzeźwiejący alkoholicy, osoby współuzależnione z grup Al – Anon, koordynatorzy ruchów trzeźwościowych, terapeuci oraz aktor i pieśniarz, Lech Dyblik, który dał świadectwo trzeźwego życia.

Pierwszego dnia, podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu wierni adorację przeżywali w duchu ekspiacyjno – błagalnym. Prosili oni o pomoc w zdobyciu się na odwagę radosnego i pięknego życia w trzeźwości i abstynencji. To prośba głoszenia swoim życiem nadziei i uzdolnienia zaangażowania apostolskiego na miarę dawania świadectwa. Kolejnym etapem adoracji było błogosławieństwo indywidualne Najświętszym Sakramentem, które prowadził ks. Andrzej Piesik diecezjalny egzorcysta. W błogosławieństwie uczestniczyła zdecydowana większość obecnych. Po zakończeniu liturgii, zaproszony na ten dzień Lech Dyblik dał świadectwo realizacji życia w trzeźwości, akcentując szczególnie najważniejsze jego warstwy, takie jak rodzina, więź z Bogiem, umiejętność rezygnacji z siebie oraz odwaga głoszenia świadectwa i udział w życiu sakramentalnym. Aktor mówiąc o swoich doświadczeniach, ukazał rolę księdza spowiednika, osobistego terapeuty oraz rolę wspólnoty neokatechumenalnej, do której należy. Po zakończeniu adoracji, dalsza część odbyła się na auli. Podczas mityngu spikerskiego, prowadzonego przez członków wspólnot AA, grupy „Rondo” i „Wiara”, Lech Dyblik kontynuował swój wygłos. W tej formule mityngu, zebrani zadawali mu pytania, na które chętnie i szczerze odpowiadał.

W piątek, drugiego dnia rekolekcji, w górnym kościele odbyła się trzeźwościowa droga krzyżowa. Wśród licznie zgromadzonych wiernych szczególne miejsce mieli współuzależnieni i członkowie grup Al -Anon z Konina, Zduńskiej Woli, Turku i Lubienia Kujawskiego. Kolejne stacje dramatu cierpienia ukazywały w mikroskali dramat rodzin, w których alkohol niszczył najważniejsze wartości, takie jak miłość, zaufanie, wolność, poczucie bezpieczeństwa, poczucie przewidywalności, serdeczność i czułość. Ze łzami w oczach współuzależnieni, przedstawiając swój dramat, wiązali swoje cierpienie z Chrystusem, który świadomie wziął na siebie cierpienie nas wszystkich. Po drodze krzyżowej, dalszą część mityngu otwartego i mityngu spikerskiego wzięły na siebie kobiety ze wspólnot Al – Anon. Kilka świadectw osób współuzależnionych, jeszcze raz dobitnie, pokazało, że postawa wspóluzależnienia wymaga ciągłej pracy nad sobą na równi z osobami uzależnionymi.

W sobotę, w trzecim dniu, msza święta zwieńczyła czas rekolekcyjny. Liturgia Eucharystyczna w życiu katolików zajmuje centralne miejsce. Również tym razem była kolejnym dziękczynieniem tych wszystkich, którzy kroczą drogami trzeźwości. Polecano także zmarłych, którzy na różnym etapie trzeźwości i nietrzeźwości odeszli z tego świata. W homilii ks. Andrzej Piesik wyraził uznanie dla tych, którzy podjęli starania naprawy swojego życia. Upewnił zebranych, że Pan Bóg kocha szczególnie najsłabszych. Dotyczy to ludzi chorych i uwikłanych członków rodzin,oraz tych którzy wciąż jeszcze cierpią. Osobiste przykłady ks. Andrzeja, który jest egzorcystą upewniły zebranych w realizmie wiary i miłości Boga do człowieka. Na zakończenie mszy św. swoje świadectwo przedstawił Wojciech AA z Poznania, który obchodził swoją 15. rocznicę trzeźwości. Po mszy św. wszyscy udali się do auli, aby tam uczestniczyć w mityngu otwartym. Forma otwarta mityngu pozwoliła na wzięcie udziału także osobom nieuzależnionym, które, jak co dzień, mogły dowiedzieć się o najważniejszych zagadnieniach z dziedziny alkoholizmu, narkomanii. Wśród zebranych znalazły się też osoby nie radzące sobie z obżarstwem. Poprzez świadectwo życia uzależnionych i współuzależnionych, zainteresowani, jakby na „żywej tkance” mogli zaobserwować, że z choroby alkoholowej innych uzależnień można wyjść, wymaga to jednak systemowej pracy.

Organizatorem Diecezjalnych Rekolekcji Trzeźwościowych było Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Włocławskiej i parafia św. Maksymiliana Kolbe w Koninie. Swojego wsparcia użyczyli wolontariusze i osoby uzależnione. Również w tym roku rekolekcje mogły odbyć się dzięki wsparciu proboszcza miejsca, ks. prałata Wojciecha Kochańskiego.

 

tekst: ks. Paweł Śmigiel, Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości
zdjęcia: Piotr Czajkowski

zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Zobacz inne aktualności z grupy AKTUALNOŚCI


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 13215032 -GOŚCI ONLINE: 70

projektowanie stron www