DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA


25 lat temu nastąpiła reforma administracyjna Kościoła w Polsce - w tym i Diecezji Włocławskiej
2017-03-24

25 marca 1992 roku, a więc 25 lat temu, została ogłoszona papieska bulla Totus Tuus Poloniae populus, dokonująca zmian administracyjnych w Kościele w Polsce. Nowe zmiany dotknęły także Diecezję Włocławską – z jej części wyłoniono Diecezję Kaliską. Dotychczasowy ordynariusz włocławski biskup Henryk Muszyński został arcybiskupem gnieźnieńskim, a nowym biskupem włocławskim papież Jan Paweł II mianował księdza Bronisława Dembowskiego z Warszawy.

Utworzenie nowej Diecezji Kaliskiej spowodowało duże zmiany granic diecezji włocławskiej. Odłączono z niej sześć dekanatów: błaszkowski (9 parafii), kaliski I (11 parafii), kaliski II (7 parafii), koźminkowski (9 parafii), stawiszyński (10 parafii) i złoczewski (10 parafii). Stanowiło to więcej niż jedną piątą diecezji. Księża pracujący w parafiach przyłączonych do Diecezji Kaliskiej tym samym zostali do niej inkardynowani – 103 kapłanów diecezjalnych. Diecezja Włocławska oddawała do Diecezji Kaliskiej 230172 wiernych.

Przed 1992 rokiem Diecezja Włocławska była podzielona na 31 dekanatów. Od 1992 roku liczyła ich 26 z siedzibami w następujących miejscowościach: we Włocławku dwa dekanaty, Bądkowie, Czernikowie, Golinie, Izbicy Kujawskiej, Kleczewie, Kłodawie, Kole, w Koninie dwa dekanaty, Kowalu, Lipnie, Lubrańcu, Nieszawie, Radziejowie, Sieradzu, Słupcy, Sompolnie, Szadku, Tuliszkowie, Turku, Uniejowie, Warcie, Zagórowie i Zduńskiej Woli. Diecezja pozostała w gnieźnieńskiej prowincji kościelnej, jako jej jedyna diecezja sufragalna. Co warto zauważyć, nowym arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim został dotychczasowy biskup włocławski Henryk Muszyński. W wyniku reorganizacji poza granicami Diecezji Włocławskiej znalazło się sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, ale św. Józef nadal pozostał głównym patronem diecezji.

Dodajmy, że Diecezja Włocławska została objęta również zmianami w 2004 roku. Do Archidiecezji Gnieźnieńskiej przeszły wtedy cztery dekanaty: kleczewski, goliński, słupecki i zagórowski.

Po zakończeniu II wojny światowej, w wyniku zmian granic państwa polskiego, niektóre diecezje w całości lub częściowo znalazły się poza Polską, inne nie leżące dotąd w jej granicach, znalazły się na jej terenie. Powstało 27 jednostek terytorialnych Kościoła w Polsce, w tym 5 archidiecezji i 22 diecezje. Reorganizację nowych struktur Kościoła umożliwiły dopiero przemiany polityczne, które dokonały się w kraju po 1989 roku.

Bullą Totus Tuus Poloniae populus, papież Jan Paweł II erygował nowe jednostki administracyjne i potwierdził istnienie pozostałych. Kraj podzielono na 13 metropolii – gnieźnieńską, krakowską, poznańską, warszawską, wrocławską, przemyską, szczecińsko-kamieńską, gdańską, warmińską, białostocką, częstochowską, katowicką i lubelską.

Utworzono 13 nowych diecezji: bielsko-żywiecką, elbląską, ełcką, gliwicką, kaliską, legnicką, łowicką, radomską, rzeszowską, sosnowiecką, toruńską, zamojsko-lubaczowską i warszawsko-praską. Bulla rozwiązała unię personalną Gniezno-Warszawa. Po 44 latach nieistnienia, reaktywowano diecezję wojskową, Ordynariat Polowy Wojska Polskiego. Wszystkie archidiecezje i diecezje – z wyjątkiem szczecińsko-kamieńskiej – zmieniły wydatnie swoje dotychczasowe granice. Tego samego dnia nuncjusz apostolski Józef Kowalczyk wydał dekret O ustanowieniu i określeniu granic nowych diecezji i prowincji kościelnych w Polsce oraz o przynależności metropolitalnej poszczególnych diecezji.

Papież Jan Paweł II w liście apostolskim Polonia cepit habere, przesłanym na ręce biskupów polskich, powiadamiał ich o ustanowieniu nowej organizacji kościelnej w Polsce.

W ślad za ogłoszeniem bulli Jan Paweł II mianował 7 nowych biskupów, 10 innych podniósł do godności arcybiskupów, 11 biskupów pomocniczych mianował ordynariuszami, a 14 dalszych pomocniczych przeniósł z ich dotychczasowych diecezji do innych.

W maju 1992 roku Kościół katolicki w Polsce obejmował 13 metropolii, 27 diecezji (archidiecezja łódzka podlegała bezpośrednio Stolicy Apostolskiej), 2 ordynariaty (polowy i dla wiernych wschodnich obrządków), 9 176 parafii; na terenie Polski było 4 kardynałów, 18 arcybiskupów, 87 biskupów, 19 694 kapłanów diecezjalnych, 4 180 zakonnych, a pod koniec 1991 roku – 8 202 alumnów, 146 braci, 26 080 sióstr zakonnych, 36 075 000 katolików (95,3%) i 37 850 000 mieszkańców.

s. Oliwia Kusek


Zobacz inne aktualności z grupy AKTUALNOŚCI


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 13210522 -GOŚCI ONLINE: 54

projektowanie stron www