DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA


Św. Jan Paweł II patronem województwa kujawsko-pomorskiego
2017-03-29

W poniedziałek 27 marca br. sejmik województwa przez aklamację zatwierdził patronat św. Jana Pawła II nad województwem kujawsko-pomorskim. Decyzję watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów o uznaniu „Świętego Jana Pawła II, Papieża, Patronem przed Bogiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego” przedstawił samorządowym władzom województwa ordynariusz diecezji toruńskiej biskup Andrzej Suski, który uczestniczył w poświęconej tej kwestii uroczystej części sesji sejmiku województwa.

Pierwsze stanowisko w sprawie ustanowienia Jana Pawła II patronem regionu radni województwa podjęli 15 lutego 2016 roku, z prośbą do władz kościelnych o zgodę na taką inicjatywę. Zaproponowano ustalenie dnia 7 czerwca Dniem Patronalnym Świętego Jana Pawła II. W ślad za tym Księża Biskupi diecezji leżących na terenie województwa wydali stosowne dekrety.

Biskup Włocławski Wiesław Mering z dniem 9 maja 2016 roku wydał dekret w sprawie obchodów patronalnych województwa kujawsko-pomorskiego w tej części Diecezji Włocławskiej, która znajduje się w obrębie tego województwa. W uzasadnieniu dekretu czytamy, że „celem dorocznych obchodów tego święta na ziemi kujawsko-pomorskiej jest umacnianie jedności wojewódzkiej wspólnoty samorządowej, pielęgnowanie i zgłębianie nauczania Jana Pawła II w świadomości zbiorowej oraz upraszanie Jego wstawiennictwa u Boga dla wzbogacenia współczesnych i przyszłych pokoleń w te wartości, które są powszechne i trwałe”.

Biskup Włocławski, „doceniając inicjatywę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mając na uwadze dobro wspólne, w porozumieniu z Księżmi Biskupami Toruńskim i Bydgoskim”, wyznaczył „dzień 7 czerwca na kościelne obchody patronalne w tych parafiach, które znajdują się na obszarze województwa”. Jednocześnie zalecał, by „wojewódzkie święto patronalne obchodzone w parafiach było dniem wspólnej refleksji i modlitwy w intencji wszystkich mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego” – napisał w dekrecie biskup Mering.

„Nie tylko dla nas, ale dla milionów ludzi na świecie jest On orędownikiem dialogu opartego na prawdzie, miłości i sprawiedliwości, które winny znaleźć odzwierciedlenie w życiu społecznym, gospodarczym i osobistym” – takie stanowisko w sprawie uznania św. Jana Pawła II patronem województwa kujawsko-pomorskiego przyjął tamtejszy sejmik.

Stanowisko, które jest odpowiedzią na papieską decyzję zatwierdzającą patronat, sejmik województwa przyjął 27 marca przez aklamację. - Patronat ten to odważne upominanie się o to, co buduje relacje między ludźmi w oparciu o trwałe wzorce, sprawdzone i szanowane przez wszystkich, wierzących i niewierzących, i przyczyniające się do rozwoju każdej osoby - mówił marszałek Piotr Całbecki w swoim wystąpieniu poprzedzającym przyjęcie dokumentu.

Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ustanowione w 2008 roku, obchodzone jest 7 czerwca, w rocznicę papieskiej pielgrzymki na Kujawy i Pomorze. Tego samego dnia przypada wojewódzki dzień patronalny św. Jana Pawła II.

Źródło: KAI / xAN

 


Zobacz inne aktualności z grupy AKTUALNOŚCI


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 13210441 -GOŚCI ONLINE: 57

projektowanie stron www