DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA


14. rocznica święceń biskupich i ingresu do katedry włocławskiej Księdza Biskupa Wiesława Meringa
2017-04-22

W sobotę 22 kwietnia br. przypada liturgiczna rocznica święceń biskupich i ingresu do katedry włocławskiej Księdza Biskupa Wiesława Meringa, Ordynariusza Włocławskiego. Pamiętajmy tego dnia w naszych wspólnotach o modlitwie w intencji Księdza Biskupa. Upamiętnienie tej rocznicy połączone zostanie z imieninami Pasterza Diecezji w dniu 21 czerwca br.

Ks. bp Wiesław Alojzy Mering urodził się 10 grudnia 1945 r. w Żukowie koło Gdańska. W wieku 17 lat wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, jednak po dwóch latach zrezygnował z niego i przeniósł się na studia filozoficzne na Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie był uczniem prof. Stefana Swieżawskiego. Po uzyskaniu magisterium z filozofii chrześcijańskiej powrócił do pelplińskiego seminarium.

Święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 1972 r. w Gdyni z rąk biskupa pomocniczego diecezji chełmińskiej Zygfryda Kowalskiego. Po dwóch latach pracy duszpasterskiej jako wikariusz w parafii św. Marcina w Sierakowicach rozpoczął studia doktoranckie na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, które ukończył w 1976 r. doktoratem nauk humanistycznych. Następnie przez rok studiował teologię na Uniwersytecie Nauk Humanistycznych w Strasburgu, jako stypendysta rządu francuskiego, uzyskując tam stopień licencjata.

Po powrocie do Polski był wikariuszem w dwóch parafiach: Chrystusa Króla w Toruniu (1978) i Matki Bożej Różańcowej w Gdyni (1978–81). W 1982 r. został proboszczem w Lignowach koło Pelplina. Pełnił również funkcję duszpasterza rodzin diecezji chełmińskiej (był nim do 1989 r.) i diecezjalnego wizytatora nauki religii (do 1990 r.).

W 1992 r. został mianowany Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, w którym od wielu lat wykładał wstęp do filozofii, metafizykę, historię filozofii i antropologię filozoficzną.

W 1994 r. został odznaczony godnością prałata honorowego Jego Świątobliwości i kanonika gremialnego Kapituły Katedralnej Pelplińskiej.

W 1996 r. ks. Mering opublikował książkę Wstęp do filozofii. Jest też autorem skryptu z metafizyki oraz ponad 400 artykułów naukowych, publicystycznych, o tematyce religijnej i światopoglądowej, które ukazały się m.in. w „Przewodniku Katolickim”, „Gościu Niedzielnym”, „Pielgrzymie” i „Studiach Pelplińskich”.

25 marca 2003 r. została ogłoszona decyzja Ojca Świętego Jana Pawła II o mianowaniu ks. Rektora Wiesława Meringa biskupem włocławskim. Nowy Biskup Diecezjalny święcenia biskupie przyjął i dokonał ingresu do Katedry Włocławskiej dn. 26 kwietnia 2003 r. Głównym konsekratorem był nuncjusz apostolski arcybiskup Józef Kowalczyk, a współkonsekratorami biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga i poprzednik na stolicy włocławskiej biskup Bronisław Dembowski. Jako dewizę swej posługi przyjął słowa: „Iustitia, pax et gaudium”, zaczerpnięte z Listu św. Pawła do Rzymian (14, 17): „Królestwo Boże [...] to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym”.

Od samego początku swej posługi biskupiej w diecezji zreorganizował kurię biskupią, uporządkował sprawy związane z wydawnictwami: Diecezjalnym i Duszpasterstwa Rolników, przeprowadził zmiany personalne w kurii biskupiej i seminarium duchownym oraz w innych instytucjach diecezjalnych, kapitule katedralnej i kapitułach kolegiackich. W nowych składach ustanowił komisje, rady i zespoły. Powołał Radę ds. Święceń, Diecezjalny Zespół ds. Stałej Formacji Kapłanów oraz Studyjny Zespół ds. Duszpasterstwa Ogólnego.

W trosce o formację i duchowość kapłanów, ich uświęcenie i gorliwą pracę duszpasterską oraz rozwój duchowo-intelektualny wydał ramowy program stałej formacji kapłanów, a każdego roku wydaje szczegółowy program tej formacji. Powołał też Fundusz Solidarnościowy Kapłanów Diecezji Włocławskiej, którego celem jest niesienie pomocy finansowej kapłanom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej czy materialnej.
Ustanowił w diecezji kolejne sanktuaria i przyczynił się do ich duszpasterskiego rozwoju. Podjął decyzję o rozbudowie sanktuarium urodzin i chrztu siostry Faustyny w Świnicach Warckich, gdzie wmurował kamień węgielny oraz erygował dom zakonny Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Erygował podczas swego pasterzowania trzy parafie: św. Bogumiła w Kole, Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe i św. Jana Diego w Żychlinie oraz św. Pawła Ap. w Zduńskiej Woli.

Poświęcił nowe kościoły: Ducha Świętego we Włocławku-Michelinie, Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku, Matki Bożej Częstochowskiej w Kole, Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Brzeźnie, Miłosierdzia Bożego w Wieńcu Zdroju, św. Barbary w Turku, św. Jana Marii Vianneya w Dąbiu Kujawskim, św. Andrzeja Ap. w Kościelcu Kolskim, Matki Bożej Fatimskiej w Turku, św. Jana Pawła II w Odolionie oraz nową część Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Świnicach Warckich. Oprócz tego poświęcił wiele kaplic i kościołów filialnych oraz konsekrował wiele ołtarzy po gruntownej przebudowie i renowacji prezbiteriów w świątyniach.

Podjął starania o nadanie świątyni w Licheniu tytułu i godności bazyliki mniejszej, co Stolica Apostolska przyznała dekretem z dnia 25 lutego 2005 r., oraz kościołowi Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli, co stało się 24 listopada 2008 r.

Od 19 marca do 9 października 2011 r. przewodniczył obchodom jubileuszu 600-lecia konsekracji katedry włocławskiej. Rok jubileuszowy stał się świętem wiary dla całej diecezji.

Otworzył w grudniu 2005 r. Muzeum Diecezjalne, a następnie podjął starania i doprowadził do jego gruntownego remontu i rozbudowy. Poświęcenia gmachu Muzeum Diecezjalnego po renowacji, stanowiącego prawdziwą wizytówkę miasta i diecezji, na zaproszenie ks. bp. Wiesława Meringa dokonał Prymas Polski abp Józef Kowalczyk w dniu 24 czerwca 2013 r.

Pozyskał środki finansowe dla Domu Rekolekcyjnego w Żydowie, który od września 2004 r. stał się Domem Rekolekcyjnym Diecezji Włocławskiej, na urządzenie i zorganizowanie schroniska dla bezdomnych we Włocławku, a także dla Domu Dobrego Pasterza w Michelinie. 26 kwietnia 2010 r. otworzył Katolickie Centrum Służby Rodzinie we Włocławku, a w 2013 roku utworzył katolicką szkołę podstawową, a w 2016 roku katolickie przedszkole należącą do istniejącego już Zespołu Szkól im. ks. J. Długosza. W 2014 roku poświęcił dom rekolekcyjny w Bytoniu, będący zarazem diecezjalnym centrum Ruchu Światło-Życie, oraz drugie we Włocławku schronisko dla bezdomnych, znajdujące się przy ul. Płockiej.

Szczególną troską otacza Wyższe Seminarium Duchowne. Wyrazem tego są spotkania z alumnami, prowadzenie wykładów, udział w konferencjach profesorskich, jak też dbałość o sprawy ekonomiczne seminarium. Zaowocowało to m.in. remontem biblioteki seminaryjnej, uroczyście poświęconej na zakończenie prac w dniu 20 października 2011 r. oraz generalnym i gruntownym remontem gmachu kleryckiego, poświęcenia którego dokonał Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Celestino Migliore przebywający we Włocławku na zaproszenie Pasterza Diecezji w dniu 16 listopada 2014 r.

W latach 2005–2014 był członkiem Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego. W tych latach pełnił również funkcję przewodniczącego Komitetu ds. Dialogu z Niewierzącymi. Od 2006 do 2016 r. pełnił funkcję przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Konferencji Episkopatu Polski. Między innymi za tę działalność w 2017 roku został uhonorowany Nagrodą im. W. Pietrzaka.

Jest 76. ordynariuszem diecezji włocławskiej.

 


Zobacz inne aktualności z grupy AKTUALNOŚCI


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 13215156 -GOŚCI ONLINE: 66

projektowanie stron www