DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA


Młodzież i duszpasterze Diecezji Włocławskiej odpowiadali na ankietę papieża Franciszka
2017-05-09

W Watykanie został opublikowany dokument przygotowawczy XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, które odbędzie się w październiku 2018 r. na temat: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”. Odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie rozesłanej do wszystkich diecezji świata udzielili także przedstawiciele młodzieży i duszpasterzy z Diecezji Włocławskiej. Posłużą one do zredagowania Instrumentum laboris – dokumentu roboczego zgromadzenia synodalnego. 

W Diecezji Włocławskiej praca nad ankietą została podzielona na dwa etapy: dekanalny i diecezjalny. Na poziomie dekanalnym odbyły się spotkania reprezentacji młodych z poszczególnych parafii, podczas których podjęto dyskusję nad pytaniami z ankiety. Każdy dekanat po zakończeniu prac opracował ankietę, za co odpowiedzialny był dekanalny duszpasterz młodzieży. Po zebraniu ankiet dekanalnych została opracowana ankieta diecezjalna, którą przekazano do Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski.

W ankiecie pytano o wsłuchiwanie się w sytuację ludzi młodych w dzisiejszym świecie. Najczęściej w odpowiedzi wskazywano, że dokonuje się to podczas katechezy szkolnej. Zauważono, że pomocne są też spotkania wspólnot formacyjnych, indywidualne rozmowy czy wyjazdy ewangelizacyjne. Dostrzeżono, że świat młodych można obserwować w mediach, a szczególnie na portalach społecznościowych. Podkreślono, że najlepszą okazją do wysłuchania młodego człowieka jest jego środowisko życia, jego zajęcia i zainteresowania, uważna obserwacja i towarzyszenie w codzienności, otwarty dialog na ważne tematy związane z problemami młodzieży oraz ich oczekiwaniami w odniesieniu do starszych.

Kolejne pytanie dotyczyło głównych wyzwań i szans dla ludzi młodych. Młodzież podkreśliła, że zdobycie wykształcenia, pracy i założenie rodziny to główne priorytety w ich życiu. Szansą dla młodych jest możliwość rozwoju osobistego, intelektualnego i duchowego oraz zaangażowanie w ośrodkach akademickich i duszpasterskich, wspólnotach formacyjnych, w życie społeczne i wolontariat.

Odpowiadając na pytanie o rodzaj i miejsca zrzeszeń młodzieżowych, instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych najczęściej wskazywano na wspólnoty formacyjne oraz wszelkiego rodzaju spotkania czy wyjazdy. Podkreślono, że dają one możliwość rozwoju osoby przez zaangażowanie, uczestniczenie w kreatywnych spotkaniach formacyjnych.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące rodzajów i miejsc zrzeszeń młodzieżowych poza kręgami kościelnymi wskazywano wolontariat, Ośrodki Sportu i Rekreacji, grupy muzyczne, harcerstwo, domy kultury itp. Zaznaczono, że dają one możliwość realizowania swoich pasji i rozwijania talentów.

Czego konkretnie domagają się dzisiaj młodzi od Kościoła? Młodzież najczęściej wskazywała na dawanie dobrego świadectwa osób duchownych, a także ich pełnego zaangażowania. Młodzi oczekują od Kościoła, aby był żywy i dynamiczny. Potrzebują obecności, wsłuchania się w ich potrzeby. Oczekują podpowiedzi, jak można żyć, „by móc uczestniczyć w życiu wspólnoty parafialnej, jednocześnie nie rezygnując z młodzieńczego zapału, szaleństwa i brawury”.

Zaangażowanie w grupach formacyjnych oraz akcjach charytatywnych była to zdecydowana odpowiedź ludzi młodych na pytanie dotyczące obszarów uczestnictwa w życiu wspólnoty kościelnej. Natomiast wskazano, że najczęściej ludzi młodych, którzy nie odwiedzają środowisk kościelnych udaje się spotkać w szkole, na ulicy, na wszelkiego rodzaju imprezach sportowych i rozrywkowych, czy portalach społecznościowych.

Na pytanie dotyczące zaangażowania rodzin i wspólnot w rozeznaniu powołaniowym ludzi młodych udzielono odpowiedzi, że najczęściej jest to modlitwa w rodzinach i w kościołach o powołania i za powołanych. Podkreślono, że szczególnym miejscem rodzenia się powołań są małe wspólnoty formacyjne.

Katechezę, rekolekcje, duszpasterstwo akademickie, spotkania i wykłady ze świadkami wiary, apele i akademie okolicznościowe, wyjazdy klas III gimnazjum do sanktuarium w Licheniu oraz klas maturalnych na Jasną Górę wymieniono w odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób szkoły i uniwersytety czy inne instytucje kształcące przyczyniają się do kształtowania rozeznania powołaniowego.

W ankiecie pytano, w jaki sposób uwzględnia się przemiany kulturowe, spowodowane rozwojem technik cyfrowych. Podkreślono, że duszpasterze przestrzegają młodych ludzi przed zamykaniem się w sferze elektronicznej i przed izolacją, jaką to może przynieść. Z drugiej strony ukazują pozytywne wartości, jakie niosą nowe technologie i wykorzystują je do ewangelizacji, chociażby przez wskazanie wartościowych stron, filmów, blogów itp.

Odnosząc się do doświadczeń związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży podkreślono, że takie spotkania pozytywnie wpływają na ożywienie praktyki duszpasterskiej. W diecezji kontynuuje się różne spotkania, które powstały na kanwie przygotowań do ŚDM. Młodzież, która zaangażowała się w formację przed ŚDM, najczęściej pozostała przy Kościele i nadal pragnie włączać się w życie wspólnoty.

Kolejne pytanie zawarte w ankiecie dotyczyło planowania doświadczeń i dróg młodzieżowego duszpasterstwa powołań w diecezji. Do najbardziej znanych inicjatyw należy coroczna diecezjalna pielgrzymka młodzieży gimnazjalnej do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. W czwartą Niedzielę Wielkanocną „Dobrego Pasterza” klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku odwiedzają parafie diecezji, gdzie dają świadectwo swojego powołania. Dużym zainteresowaniem cieszą się rekolekcje powołaniowe, organizowane w seminarium czy przez osoby konsekrowane. W wielu parafiach, w każdy czwartek podczas Mszy świętej, wspólnota parafialna modli się o nowe powołania, a w pierwszy czwartek miesiąca podczas godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Pomoc stanowią dekanalne, rejonowe i diecezjalne spotkania duszpasterzy młodzieży, którzy planują pracę powołaniową.

W pytaniu o czas i przestrzenie, jakie poświęcają duszpasterze i inni wychowawcy na osobiste kierownictwo duchowe najczęstszą odpowiedzią było: stała formacja kapłańska, spotkania Godziny Kapłańskiej, regularna spowiedź u stałego spowiednika, rekolekcje, codzienne rozmowy kapłanów, piesze pielgrzymki, pielgrzymki do miejsc świętych.

Następne pytanie dotyczyło inicjatyw i procesów formacyjnych jakie są wprowadzane w życie dla osób towarzyszących wyborowi powołania. W odpowiedzi wskazano na rekolekcje, dni skupienia, spotkania i szkoły formacyjne, konferencje. Młodzież zauważyła, że rodzice są nie tylko pierwszymi nauczycielami dla swoich dzieci, ale i pierwszymi katechetami i formatorami ich postaw.

Jak można pomóc młodym ludziom patrzeć w przyszłość z ufnością i nadzieją, wychodząc z bogactwa chrześcijańskiej pamięci Europy? W odpowiedzi zaznaczono, że warto pokazywać wybory życiowe oparte na wierze i tradycji, które przyniosły dobre owoce w życiu wielu ludzi i świadczą o potrzebie korzystania z bogactwa chrześcijańskiej wiary. Zwrócono uwagę na organizację pielgrzymek do miejsc związanych z dziedzictwem kultury chrześcijańskiej, spotkania np. na Polach Lednickich, tworzenie misteriów, inscenizacji.

Na pytanie dotyczące relacji międzypokoleniowych podkreślono, że dostrzec je można przede wszystkim na poziomie mniejszych miast bądź wsi, natomiast mieszkańcy dużych miast zatracili przywiązanie do wartości rodziny i relacji międzypokoleniowych. Odbudowa relacji międzypokoleniowych musi rozpocząć się od rodziny, od właściwej także polityki prorodzinnej prowadzonej przez państwo i społeczeństwo. Wśród sposobów reaktywacji wymieniono: podtrzymywanie tradycji i wartości rodzinnych, organizowanie spotkań z osobami z domów spokojnej starości, hospicjów, organizowanie uroczystości z udziałem osób z kilku pokoleń, edukacja o okresie starości, budzenie postaw patriotycznych, rozmowy międzypokoleniowe, wspieranie chrześcijańskiego modelu rodziny, dbanie o wspólnotę stołu.

 s. Oliwia Kusek SCM


Zobacz inne aktualności z grupy AKTUALNOŚCI


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 13209878 -GOŚCI ONLINE: 50

projektowanie stron www