DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA


30-lecie Apostolatu Maryjnego w Ciechocinku
2017-05-21

W sobotę 20 maja br. wspólnota Apostolatu Maryjnego przy parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku obchodziła 30-lecie swojego istnienia. W 1987 r. ks. Teofil Herman oraz p. Adam Sienkiewicz zainicjowali działalność Stowarzyszenia Cudownego Medalika na terenie Diecezji Włocławskiej. Ciechocińska wspólnota jest pierwszą i najstarszą działającą na terenie diecezji włocławskiej.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10. Na zaproszenie ks. prałata Grzegorza Karolaka, miejscowego proboszcza, w świątyni parafialnej zgromadziły się wspólnoty Cudownego Medalika z terenu Diecezji Włocławskiej. Były to grupy Apostolatu Maryjnego z Włocławka z parafii Narodzenia NMP i św. Jana Apostoła, św. Maksymiliana i św. Józefa; grupa z Piotrkowa Kujawskiego, grupa z Kowala i grupa z Warty. Ponadto przybyła również grupa z Bydgoszczy.

Po odśpiewaniu hymnu maryjnego konferencję wygłosił ks. dyrektor Jerzy Basaj, który w odniesieniu do Matki Bożej wskazał na ważność apostolstwa w życiu czcicieli Maryi. Następnie głos zabrała Moderator Diecezjalna Ewa Pluskota z Piotrkowa Kujawskiego, a po niej przewodnicząca wspólnoty ciechocińskiej apostołka Janina Kłos, która odczytała sprawozdanie z działalności Apostolatu Maryjnego na terenie parafii w Ciechocinku. Ks. dyrektor Jerzy Basaj zakończył tę część spotkania odmówieniem litanii loretańskiej.

O godz. 11 rozpoczęła się uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. prałata Artura Niemiry, kanclerza Kurii Diecezjalnej Włocławskiej. Koncelebrowali: ks. dyrektor Jerzy Basaj, ks. prałat Zbigniew Cabański, ks. kanonik Eugeniusz Budkowski i ks. prałat Henryk Kowalski. Wszystkich zgromadzonych powitał miejscowy proboszcz ks. prałat Grzegorz Karolak, wyrażając swoją radość z obecności tak wielu dostojnych gości.

W homilii główny celebrans przypomniał, że „cechą charakteryzującą apostołów Maryjnych winna być braterska miłość wyrażająca się w pełnieniu zadań apostolskich, w służbie bliźnim mającym potrzeby duchowe i materialne. Osoby należące do Stowarzyszenia Cudownego Medalika ożywia pokora, warunkująca uzyskanie Bożej łaski koniecznej do uświęcenia własnego i bliźnich”. Podkreślił, że „celem Apostolatu Maryjnego ma być pogłębianie kultu Niepokalanej przez życie autentycznie chrześcijańskie; oddziaływanie na ludzi zaniedbanych, obojętnych i zagrożonych religijnie; szerzenie braterskiej miłości i likwidowanie obojętności, niechęci, niezgody i napięć oraz długotrwałych sąsiedzkich względnie rodzinnych niesnasek i nieporozumień. Jakie to ważne dziś, gdy potrzeba w naszej ojczyźnie zgody, co więcej, potrzeba jej w naszych domach!” – mówił ks. Niemira. Zachęcił apostołów Maryjnych do troski o prawe sumienia i wychodzenie z pomocą tym, którzy w życiu się pogubili.

Odnosząc się do miejsca celebracji kaznodzieja stwierdził: „Wiemy, że ‘jeśli chcemy być chrześcijanami, musimy być Maryjni’. Ale trzeba też powiedzieć: jeżeli chcemy być Maryjni, musimy być Józefowi, czyli odkryć relację Najświętszej Maryi Panny ze św. Józefem, która znajduje swoje wypełnienie w Jezusie, która prowadzi do Jezusa. Tutaj, w Ciechocinku, gdzie rozwija się kult św. Józefa Wędrującego z Dzieciątkiem Jezus, musimy zauważyć, że tam, gdzie jest Józef, jest i Maryja. Ewangelie uczą nas, że to On, posłuszny natchnieniom i słowom wysłannika z Nieba szedł, wędrował wskazaną drogą, po której bezpiecznie wędrowała i Maryja, a co najważniejsze, był przewodnikiem, prowadził bezpieczną drogą samego Jezusa, którego był ziemskim Opiekunem. To Jemu, Józefowi, zaufali Jezus i Maryja. Wędrówka jest w jakimś sensie synonimem apostolatu; apostoł to ten, który idzie, jest posłany, a więc przemierza drogę, wędruje, by jak Józef bezpiecznie przyprowadzić Jezusa i Jego Matkę. Kochani Siostry i Bracia, wędrujcie zawsze z Jezusem, bądźcie opiekunami Jezusa i Maryi, których codziennie przez swój apostolat niesiecie potrzebującym; bądźcie ich przewodnikami do serca drugiego człowieka. Tu, wpatrując się w św. Józefa, zawierzcie i Jemu wasze intencje, z którymi dziś przyjechaliście. Opiekujcie się Maryją, która przez Cudowny Medalik powierzyła się szczególnie wam” – mówił ks. Niemira.

Kończąc homilię kaznodzieja podziękował apostołom Maryjnym za ich modlitwę, ofiarę i miłość do Kościoła: „Iluż z nas ta modlitwa dźwiga z upadku, ilu strzeże przed pogubieniem się w życiu, ilu podnosi z duchowej nędzy! Wasza modlitwa jest jak łyk świeżej wody w środku upalnego dnia, jak cień dla umęczonego słońcem wędrowca, jak oaza pośród pustyni. Ile wyproszonych waszą modlitwą nawróceń, ile wymodlonych kapłańskich powołań, zgodnych małżeństw, kochających się rodzin, ile zbłąkanych dusz dzięki waszej modlitwie znalazło drogę wiecznego zbawienia. Bóg Wam za to zapałać!”

W procesji z darami wspólnota Apostolatu Maryjnego ofiarowała w darze haftowany ornat z motywami bożonarodzeniowymi, który posłuży do celebracji Eucharystii w okresie Narodzenia Pańskiego. Pozostałe wspólnoty jako dar ołtarza złożyły chleby, owoce, wino i miód. Procesję zamknęły dary chleba i wina, które posłużyły do eucharystycznej celebracji stając się pokarmem na drodze ku zbawieniu.

Na zakończenie Eucharystii, słowa wdzięczności wyraził opiekun wspólnoty z Ciechocinka ks. Rafał Zatorski, który podziękował wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu. Słowa wdzięczności wyraził również ks. dyrektor Jerzy Basaj. Gospodarzowi miejsca ks. prałatowi Grzegorzowi Karolakowi w imieniu wszystkich gości podziękowała Moderator Diecezjalna Ewa Pluskota.

Ostatni punkt spotkania stanowiła wspólna agapa, podczas której uczestnicy zostali obdarowani pamiątkowymi obrazkami. Ks. dyrektor Jerzy Basaj jeszcze raz wszystkim podziękował za trud pracy apostolskiej. Słowo wdzięczności wypowiedziała także apostołka Janina Kłos. Na zakończenie odmówiono Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

ks. Rafał Zatorski

Zdjęcia: Krzysztof Jankowski

 

zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Zobacz inne aktualności z grupy AKTUALNOŚCI


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 13210539 -GOŚCI ONLINE: 56

projektowanie stron www