DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA


Bp Mering udzielił święceń diakonatu 10 alumnom włocławskiego seminarium
2017-05-28

Dnia 28 maja br. o godz. 15, w Bazylice Katedralnej we Włocławku ks. bp Wiesław Mering udzielił święceń diakonatu dziesięciu alumnom włocławskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Uroczystość święceń zgromadziła wokół ołtarza wiernych, rodziny nowo ustanowionych diakonów, siostry zakonne, profesorów i moderatorów WSD, księży proboszczów. Kandydaci do przyjęcia świeceń odprawili tygodniowe rekolekcje wymagane przez prawo kanoniczne, pod kierunkiem ks. Pawła Pokory – ojca duchownego WSD.

Święcenia w stopniu diakonatu otrzymali następujący klerycy: Kazubowski Piotr – Kozy; Kłosowski Przemysław – Osięciny; Laskowski Bogusław – Lubraniec; Laskowski Patryk – Włocławek, św. Jana; Markowski Mateusz – Lipno, Wniebowzięcia NMP; Nowakowski Jakub – Przedecz; Smoliński Mariusz – Włocławek, Narodzenia NMP i św. Jana; Strzelczak Przemysław – Ciechocinek; Winnicki Tobiasz – Spycimierz; Wolny Piotr – Zduńska Wola, św. Pawła Apostoła.

We wstępnych słowach bp Wiesław Mering zwrócił się do alumnów mających przyjąć świecenia w stopniu diakonatu: „Z pomocą Pana Boga i naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, wybieramy tych naszych braci do stanu diakonatu”. Wymieniając zadania stojące przed nowo wyświęconymi wskazał na niesienie pomocy: „biskupowi i jego prezbiterom w posłudze słowa, ołtarza i miłości, okazując się sługami wszystkich”.

Zwracając się do alumnów, bp Mering podkreślił istotę święceń diakonatu: „Będziecie diakonami, to jest sługami Jezusa Chrystusa, który wśród swoich uczniów postępował jak ten, który służy”.

Nowo ustanowieni diakoni Kościoła Włocławskiego przyrzekali, zgodnie z obrzędem święceń, m.in. służbę Bogu i ludziom, zachowywanie celibatu, sprawowanie Liturgii Godzin, cześć i posłuszeństwo Pasterzowi Diecezji oraz wyrazili pragnienie, by „kształtować swoje postępowanie na wzór Chrystusa”. Po akcie przyrzeczenia nastąpiła litania do Wszystkich Świętych, podczas której kandydaci przyjęli postawę prostracji (leżenia krzyżem). Wybranym z Ludu Bożego klerykom, Ksiądz Biskup nałożył ręce oraz odmówił nad nimi modlitwę święceń, przekazał Ewangeliarz ze słowami: „Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś; wierz w to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz, i pełnij to, czego będziesz nauczać” (z obrzędu świeceń diakonatu).

Diakonat jest w Kościele najniższym stopniem sakramentu święceń (wyższe stopnie to prezbiterat i biskupstwo). Diakoni mogą sprawować sakrament chrztu, udzielać Komunii Świętej, głosić Słowo Boże, sprawować sakramentalia, błogosławić, prowadzić pogrzeby. Strojem liturgicznym diakona jest dalmatyka, bądź stuła przewieszona przez lewe ramię, spięta u dołu. Wypełnianie święceń diakonatu jest bezpośrednim przygotowaniem do przyjęcia święceń prezbiteratu.

 

zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Zobacz inne aktualności z grupy AKTUALNOŚCI


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 13209896 -GOŚCI ONLINE: 56

projektowanie stron www