DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA


Podsumowanie cyklu warsztatów ewangelizacyjnych w diecezji włocławskiej
2017-06-29

Papież Franciszek w Evangelii Gaudium mówi o „pilnej potrzebie, jak nigdy dotąd naglącej, by wszędzie rozległa się Dobra Nowina o Jezusie”. W tym duchu oraz jednocześnie idąc za wezwaniem „Idźcie i głoście”, jakie Konferencja Episkopatu Polski przyjęła w obecnym roku duszpasterskim - został zorganizowany w ostatnich miesiącach przez Forum Ewangelizacji Diecezji Włocławskiej cykl warsztatów ewangelizacyjnych. W dniu 27 czerwca br. miało miejsce kolejne spotkanie liderów wspólnot skupionych w ramach Forum, podczas którego podjęto się podsumowania wspomnianych warsztatów.

W cyklu trzech spotkań uczestniczyły osoby z kilkunastu wspólnot zatroskanych o ewangelizację w naszej diecezji, w tym z Włocławka, Koła, Konina, Aleksandrowa Kujawskiego i Wieńca. Byli obecni świeccy i duchowni, siostry zakonne, przedstawiciele stowarzyszeń, ruchów i wspólnot religijnych oraz niezrzeszeni świeccy. Część osób uczestniczyła w warsztatach „na odległość” z wykorzystaniem kanału YouTube. Uczestników gościły włocławskie parafie tj. parafia pw. św. Maksymiliana (18 II), parafia pw. św. Józefa (11 III) oraz księża Orioniści z parafii Najświętszego Serca Jezusowego (13 V).

Podczas pierwszej części cyklu m.in. poruszono zagadnienia, takie jak podstawy nowej ewangelizacji, biblijne sposoby ewangelizacji, sylwetka, cechy i umiejętności ewangelizatora, biblia w ewangelizacji, sceny w ewangelizacji, formy prowadzące do doświadczenia kerygmatu.
W części drugiej położono szczególny nacisk na formy głoszenia, znaczenie kerygmatu, zagadnienia dot. ewangelizacji bezpośredniej, w tym prowadzonych rozmów ewangelizacyjnych oraz świadectw.
Z kolei w części trzeciej odniesiono się do koniecznego „wyposażenie” wspólnot do ewangelizacji (przede wszystkim duchowego, ale także intelektualnego, osobowego, dotyczącego kompetencji interpersonalnych itd.), duchowości nowej ewangelizacji, form modlitwy podczas ewangelizacji oraz niebezpieczeństw i błędów w procesie ewangelizacji.

W znacznej mierze opierano się na adhortacji apostolskiej Papieża Franciszka „EVANGELII GAUDIUM” – „O głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie” oraz na "Dokumencie z Aparecidy" (Dokument Końcowy Piątej Ogólnej Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Południowej) przetłumaczonym dzięki staraniom Zespołu ds. nowej ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, który to dokument uznaje się za klucz do pełniejszego zrozumienia wspomnianej adhortacji, a tym samym logiki i natury rewolucji „pastoralnego nawrócenia”, zarówno w przestrzeni osobistej, jak i instytucjonalnej Kościoła, do której nieustannie wzywa Papież Franciszek.

Zaznaczyć należy, że warsztaty miały przede wszystkim charakter bardzo praktyczny (co potwierdzają poniższe zdjęcia), w efekcie czego zdecydowaną większość czasu zajęły uczestnikom różnego rodzaju ćwiczenia, scenki i praktyka ewangelizacji. Warsztaty miały na celu podnieść kompetencje uczestników w działaniach ewangelizacyjnych, w tym ewangelizacji ulicznej, ewangelizacji „po domach”, ewangelizacji w rozmowach prowadzonych w codziennych realiach życia zwłaszcza w kontekście ewangelizacji ludzi, którzy już do kościołów nie przychodzą. Miały za zadanie zwiększyć w uczestnikach rozpalenie miłością do Boga, aby powiększyć pragnienie i motywację do ewangelizacji, a także zintegrować odbiorców wokół koncepcji ewangelizacji w ramach dużych zespołów oraz wspólnych projektów realizowanych w diecezji.

Warsztaty prowadzili przedstawiciele Szkół Nowej Ewangelizacji działających w Polsce (należących do rodziny SESA tj. Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja - facebook.com/sesa.polska) pod przewodnictwem ks. Przemysława Sawy ze Szkoły Ewangelizacji „Cyryl i Metody” (secim.pl), która prowadzi warsztaty i kursy ewangelizacyjne w wielu diecezjach w Polsce i za granicą, w tym prowadziła podobny kurs w sąsiedniej diecezji płockiej.

Całodzienne warsztaty w większości poprzedzały spotkania z cyklu „Dobry wieczór dla Włocławka”, gdzie każdorazowo miały miejsce modlitwy za miasto Włocławek i jego ewangelizację podczas uroczystej Mszy Świętej oraz wcześniejszej adoracji Najświętszego Sakramentu. Stanowią one duchowy korzeń inicjatyw ewangelizacyjnych podejmowanych przez lokalne wspólnoty i parafie, zgodnie z zasadą prymatu łaski, obowiązującą w każdej aktywności chrześcijańskiej.

W nawiązaniu do reguły mówiącej, że „wspólnota chrześcijańska [czy to parafialna, czy też mniejsza grupa funkcjonująca przy parafii] musi być zewangelizowana i ewangelizująca, aby żyła!” – przewiduje się kontynuację formacji wspólnot do ewangelizacji w odświeżonej formule.

Zdobyte doświadczenie jest wykorzystane m.in. w różnego rodzaju działaniach podejmowanych przez poszczególne wspólnoty wraz z lokalnymi proboszczami, w tym w organizacji rekolekcji o charakterze kerygmatycznym (np. REO, Alpha, ROW), w inicjatywach spotkań ze świadectwami dla bierzmowanych i młodzieży, w projektach niedzieli ewangelizacyjnych w parafiach, w ramach posługi ewangelizacyjnej na festynach parafialnych, czy też w akcjach ewangelizacyjnych angażujących wiele wspólnot, jak np. ewangelizacja w Licheniu w dniu 12 sierpnia br., we Włocławku w dniu 3 września br., czy też w trakcie pikniku rodzinnego towarzyszącego organizacji Marszu dla Życia i Rodziny, który odbył się 11 czerwca br. również we Włocławku.

tekst: Jacek Bargielski, Forum Ewangelizacji Diecezji Włocławskiej

zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Zobacz inne aktualności z grupy AKTUALNOŚCI


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 13210438 -GOŚCI ONLINE: 56

projektowanie stron www