DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA


Włocławek: ponad 200 osób wzięło udział w ewangelizacji miasta
2017-09-04

W niedzielę 3 września, na ulice Włocławka wyszło ponad 200 ewangelizatorów, którzy głosili Dobrą Nowinę jego mieszkańcom, dzieląc się doświadczeniem miłości Boga we własnym życiu zwłaszcza z tymi, którzy zerwali swój kontakt z Kościołem. Była to w ciągu ostatniego miesiąca już druga (po Licheniu w dniu 12 sierpnia) skoordynowana inicjatywa ewangelizacyjna podejmowana na tak dużą skalę.

Obszar, gdzie poszczególne zespoły prowadziły swoje działania, objął całe śródmieście miasta, czyli teren trzech parafii: św. Jana Chrzciciela (włocławska Fara), Wniebowzięcia NMP (par. katedralna) oraz Wszystkich Świętych (prowadzona przez oo. Franciszkanów), które współorganizowały wraz z Forum Ewangelizacji Diecezji Włocławskiej całe wydarzenie.

Zasadniczą kilkugodzinną ewangelizację w terenie poprzedziło głoszenie kerygmatu oraz świadectwa osób świeckich podczas mszy świętych w kościele św. Jana nad Wisłą. Po uroczystej mszy św. o godz. 12:30, której przewodził ks. bp Wiesław Mering, nastąpiło rozesłanie posługujących. Ewangelizatorów spotkać można było m.in. na Starym Rynku, na Bulwarach, na ul. 3-go Maja, na Placu Wolności, w Parku Sienkiewicza, na Zielonym Rynku, wokół centrum handlowego Wzorcownia, na dworcu głównym PKP, jak i we wszystkich przyległych uliczkach, podwórkach i kamienicach.

Wśród form ewangelizacji nie zabrakło bezpośrednich spotkań i rozmów z mieszkańcami, obwieszczania Radosnej Nowiny w specjalnie nagłośnionych do tego celu miejscach (m.in. Bulwary, Stary Rynek, Plac Wolności), przedstawień z bajką kerygmatyczną i zabawami dla dzieci, kawiarenki ewangelizacyjnej, gdzie przy filiżance kawy lub herbaty i domowym cieście (darmowych, tak samo jak darmowa jest Boża miłość) można było dzielić się świadectwem swojej wiary, radosnej modlitwy i uwielbienia wraz ze śpiewem i tańcem prowadzonych w wielu lokalizacjach, modlitw wstawienniczych oraz zaproszeń do włocławskich wspólnot i na kurs Alpha, którego pierwsze spotkanie odbędzie się w kościele św. Jana Chrzciciela - 12 października g. 19.

Odzew na powyższe działania, podejmowane entuzjastycznie i z mocą Bożą, był widoczny. Pan Bóg działał wśród swego Kościoła. Zainteresowanych nie brakowało, a głoszone Słowo dotykało serc wielu ludzi. Potencjalnie ewangelizacja może zaowocować także początkiem funkcjonowania nowych wspólnot, grup modlitewnych na terenie lokalnych parafii.
Przez cały czas trwania ewangelizacji w kościele farnym oraz w klasztorze trwała adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji podejmowanego dzieła.

Całość zakończyło radosne uwielbienie prowadzone na scenie na Starym Rynku, po którym wszyscy posługujący spotkali się w świetlicy Caritas, gdzie dzielili się doświadczeniem przeżytego dnia, doznaną łaską Bożą, co umacniało wszystkich zebranych. Był to także czas na posiłek przed powrotem do domu około godz. 19:30.

Co istotne, wspólnoty zaangażowane w dzieło już wiele tygodni wcześniej przygotowywały, stosując duchowe środki, zarówno siebie samych, jak i tych, do których zostali posłani, m.in. poprzez codzienny różaniec, post o chlebie i wodzie, adorację Najświętszego Sakramentu oraz przede wszystkim msze święte.

Ewangelizacja Włocławka to jedno z wielu działań prowadzonych na rzecz permanentnej ewangelizacji diecezji włocławskiej podejmowanych przez liczna wspólnoty zaangażowane w Forum Ewangelizacji (www.ewangelizacjadw.pl), wpisujących się także w temat obecnego roku duszpasterskiego obchodzonego pod hasłem „Idźcie i głoście”. Jak wskazuje doświadczenie z innych krajów Europy, jest to wysiłek, który należy podjąć jak najszybciej i na możliwie szeroką skalę.

Do organizacji wydarzenia zaproszono księży, kleryków włocławskiego seminarium, siostry zakonne posługujące w mieście biskupim oraz osoby świeckie z około dwudziestu wspólnot z całej diecezji ze szczególnym uwzględnieniem wspólnot lokalnych funkcjonujących w poszczególnych parafiach. Bardzo wiele osób odpowiedziało na zaproszenie, poświęcając swój czas, siły i środki. Wiele wspólnot, także niegłoszących Słowa bezpośrednio, zaangażowało się we wspieranie inicjatywy modlitwą i postem, co bezsprzecznie jest posługą pierwszą i najważniejszą. Podjęte w duchu Nowej Ewangelizacji działanie przewiduje się powtarzać w przyszłości, zarówno we Włocławku, jak i innych miejscach diecezji.

Forum Ewangelizacji Diecezji Włocławskiej

 

zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Zobacz inne aktualności z grupy AKTUALNOŚCI


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 13219283 -GOŚCI ONLINE: 71

projektowanie stron www