DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA


Diecezjalne spotkanie doradców życia rodzinnego
2017-10-01

30 września br. w Koninie odbyło się do doroczne spotkanie doradców życia rodzinnego. Rozpoczęło się Mszą świętą, której przewodniczył ksiądz Artur Krzyżanowski, diecezjalny duszpasterz rodzin. Wykładowcą był ksiądz archidiecezji katowickiej, Krzysztof Młotek, absolwent Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie i student prawa kanonicznego UKSW w Warszawie.

Podkreślił, że w czasie ataków na rodzinę, odrzucania Boga z życia, stawania na miejscu Stwórcy, postawa doradcy głoszącego naukę Jezusa o małżeństwie i rodzinie staje się piękną, choć trudną misją. Aby nią żyć, o niej świadczyć, trzeba modlitwy, zawierzenia, wspólnoty, umocnienia Słowem Bożym i Eucharystią.

Te spotkania spełniają podwójny cel: formacji duchowej i intelektualnej. Wykładowcą był ksiądz archidiecezji katowickiej, Krzysztof Młotek, absolwent Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie i student prawa kanonicznego UKSW w Warszawie. Prelegent charakteryzował poszczególne przeszkody kanoniczne zrywające, czyli powodujące nieważność małżeństwa, bez względu na to, czy pochodzą z prawa Bożego, czy tylko kościelnego. Kodeks Prawa Kanonicznego poświęca im dwanaście kanonów (1083-1094). Doradcy mieli możliwość dyskusji, a przywołując określone sytuacje narzeczonych uczyli się, od których przeszkód małżeńskich kompetentna władza kościelna może dyspensować.

Kolejnym punktem obrad było spotkanie warsztatowe i informacyjne, dotyczące obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję”. Prowadziła je p. Małgorzata Bojarska, diecezjalna doradczyni życia rodzinnego. Uczestnicy otrzymali plakaty promujące wartość i godność osoby niepełnosprawnej oraz różne akcesoria, zachęcające do zbiórki podpisów.

Tekst: Małgorzata Bojarska
Zdjęcie: Edyta Kabacińska

 


Zobacz inne aktualności z grupy AKTUALNOŚCI


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 13209721 -GOŚCI ONLINE: 71

projektowanie stron www