DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA


We Włocławku rozmawiano na temat misji
2017-10-19

19 października br. o godz. 10.00 w auli seminaryjnej im. kard. Stefana Wyszyńskiego WSD we Włocławku odbyło się sympozjum duszpastersko-misyjne „Idźcie i głoście”. Głównym celem spotkania było pogłębienie relacji duszpasterstwa parafialnego z misjami oraz utworzenie w diecezji włocławskiej nowych struktur misyjnych na poziomie parafii. Organizatorem sympozjum był ks. prał. Henryk Kowalski, odpowiedzialny w diecezji za misje.

Na konferencji licznie zgromadzili się księża proboszczowie, siostry zakonne, katecheci oraz duszpasterstwa misyjne. Obecni byli księża biskupi: ks. bp Wiesław Mering, ks. bp Stanisław Gębicki oraz ks. bp Bronisław Dembowski.

Pierwszy referat wygłosił ks. prał. Henryk Kowalski, diecezjalny dyrektor dzieła do spraw misji, który przez 30 lat był misjonarzem w Afryce, pracował na Wybrzeżu Kości Słoniowej, a następnie w Szwajcarii. Zagadnienia prelekcji ks. Misjonarza dotyczyły: „Misja i misje” - „Idźcie i głoście”, „Misje a duszpasterstwo”. Następnie zgromadzeni mieli możliwość obejrzenia krótkiego filmu nt. misji, w którym przybliżono pracę misjonarzy z diecezji włocławskiej w Zagné (Wybrzeże Kości Słoniowej), dedykację kościoła (wybudowanego przez ks. Kowalskiego) dokonaną w 1992 r. przez ks. bp Bronisława Dembowskiego.

Ks. prał. Jacek Kędzierski wskazał na doniosłość Papieskich Dzieł Misyjnych, szczególnie podkreślając działalność Papieskiej Unii Misyjnej (PUM), zrzeszającej duchowieństwo oraz świeckich zaangażowanych w życie misji. „Odpowiedzialność za misje spoczywa na każdym z nas […] abyśmy kiedyś mogli cieszyć się z tego, że Jezus Chrystus został przez wszystkich poznany” - zakończył ks. Kędzierski, zachęcając do uczestnictwa w PUM.

Z kolei p. Renata Ćwiklińska przedstawiła sposoby pracy animacji misyjnej na gruncie parafialnym, m.in. organizację Tygodnia Misyjnego, zapraszanie misjonarzy, tworzenie grup misyjnych dzieci, grupy Żywego Różańca, apostolstwo chorych. Iskrą do ożywienia ducha misyjnego jest poruszenie serca – zaznaczyła p. Ćwiklińska przybliżając sylwetkę Sługi Bożej Pauliny Jaricot, założycielki Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca.

Natomiast ks. Henryk Kruszewski OMI, podzielił się świadectwem pracy misyjnej – niemal 25 lat w Kamerunie oraz pracy w Polskiej Misji Katolickiej w Luksemburgu.

„Uświadamialiśmy sobie, że sami jesteśmy na różne sposoby powołani do tego, żeby świadomość misyjną w Kościele, w diecezji, w seminarium, wśród świeckich i wśród duchownych nieustannie rozwijać” - w słowie podziękowania zwrócił się do zebranych ks. bp Wiesław Mering. Ksiądz Biskup zwrócił uwagę, że sympozjum zorganizowano w szczególnym roku, w rocznicę 25-lecia powstania Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Hierarcha wskazał na potrzebę ożywienia ducha misyjnego wśród diecezjan oraz potrzebę zaangażowania w działalność misyjną.

W przygotowanie Sympozjum misyjnego włączyli się alumni WSD zaangażowani w Kleryckie Koło Misyjnego.

 


Zobacz inne aktualności z grupy AKTUALNOŚCI


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 13210489 -GOŚCI ONLINE: 47

projektowanie stron www