DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA


25 lat kościoła parafialnego w Spycimierzu
2017-10-23

Chociaż obecna świątynia w Spycimierzu ma zaledwie 25 lat, to jednak parafia swoimi początkami sięga XII wieku. Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego obchodziła 22 października srebrny jubileusz konsekracji kościoła. „Wspólnota mała, ale jak świadoma swojej wiary. Podjęcie tego wysiłku przed 25 laty przecież to dowód ogromnej wyobraźni, ogromnej odwagi i duszpasterza, i wiernych” – powiedział biskup włocławski Wiesław Mering, który przewodniczył jubileuszowej Mszy świętej. Kościół wybudowany został staraniem ówczesnego proboszcza ks. prał. Wojciecha Krzywańskiego – o czym przypomniał obecny proboszcz – ks. Wojciech Kaźmierczak we wstępie do liturgii Mszy Świętej.

Witając biskupa włocławskiego Wiesława Meringa i prosząc o sprawowanie Eucharystii, przedstawił duchownych koncelebrujących: ks. prał. Artura Niemirę, kanclerza Kurii włocławskiej, ks. Krzysztofa Kowalika, wykładowcę WSD w Kaliszu, oraz pochodzących z parafii: o. Floriana Pełkę SJ i ks. Zbigniewa Łukasika, dyrektora Muzeum Diecezjalnego we Włocławku.

Zwracając się do zebranych na uroczystości wiernych, w słowie przed błogosławieństwem bp Mering stwierdził, że „jeden buduje na dziedzictwie drugiego”, zauważając w ten sposób obecność ks. prał. Wojciecha Krzywańskiego: „Cieszę się, że dzisiaj jest z nami budowniczy świątyni. Podziwiam sposób, w jaki zapisał Ksiądz Prałat obecność w diecezji, bo przecież to nie jest jedyna świątynia, dla której Ksiądz Prałat pracował ofiarowując trud, czas, talenty, jednocześnie dając wielką okazję do pogłębienia wiary, kontemplacji jej prawd, jak chociażby poprzez polichromię tej świątyni, która jest swoistą Biblią pauperum”.

Pasterz Diecezji dodał, że „dzisiaj kontynuuje to dzieło ks. proboszcz Wojciech. Witając mnie, przedstawiciel parafii powiedział mi: ‘dziękujemy za takiego księdza proboszcza’. To piękne wyznanie” – przyznał bp Mering. Zachęcał do współodpowiedzialności wiernych świeckich za kościół i za kapłanów, prosząc o modlitwę za nich. Zauważył również konieczność kontynuowania dzieła duszpasterskiego i materialnego w parafii, które zawsze jest efektem współpracy wiernych z proboszczem. Przypomniał ponadto tradycję układania kwietnych dywanów i wrażenia przyjeżdżających na Boże Ciało gości, wspominając dla przykładu wizytę arcybiskupa Luksemburga w Spycimierzu z okazji Bożego Ciała.

W homilii ks. Janusz Bartczak, kapelan biskupa zwrócił uwagę na sytuację, w jakiej faryzeusze postawili Jezusa, próbując pochwycić na słowie, by móc oskarżyć. Interpretując fragment Ewangelii w relacji św. Mateusza (Mt 22, 15-21), przeszedł do tematu właściwego świętowania niedzieli, a więc „oddania Bogu tego, co należy do Boga”. Ks. Bartczak poruszył bardzo aktualny i dyskutowany temat, ukazując słuchaczom, jak ważne jest odpowiednie dysponowanie czasem. Wskazywał na cel życia człowieka, jakim jest zjednoczenie z Bogiem. Natomiast odnosząc się do spycimierskiej świątyni, zauważył dar o. Floriana – kamienie przywiezione przez niego z Jerozolimy i poświęcone w Rzymie przez papieża Jana Pawła II. „W moim życiu duchowym Ziemia Święta jest dla mnie jak matka, a Rzym jak ojciec” – dał świadectwo kaznodzieja, który wielokrotnie nawiedzał oba miejsca i dodał: „oba te święte miejsca symbolicznie spotkały się w Spycimierzu dzięki inicjatywie o. Floriana, który przywożąc z Ziemi Świętej kamienie pod świątynię w Spycimierzu, zatrzymał się w Rzymie, by tam pobłogosławił je Ojciec Święty Jan Paweł II”.

Podziękowania kapłanom z dekanatu ksiądz proboszcz złożył na ręce dziekana dekanatu uniejowskiego, ks. infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza, a wśród zgromadzonych dostrzegł Burmistrza Miasta i Gminy Uniejów Józefa Kaczmarka wraz z małżonką. Poinformował również, że do sprawowania liturgii został użyty ufundowany na tę okoliczność, przez ks. prał. Wojciecha Krzywańskiego, kielich mszalny.

Tekst i zdjęcia: ks. Julian Głowacki

 

zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Zobacz inne aktualności z grupy AKTUALNOŚCI


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 13209846 -GOŚCI ONLINE: 60

projektowanie stron www