DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA


Świnice Warckie – sanktuarium urodzin i chrztu św. Faustyny Kowalskiej (dossier)
2013-04-05

Świnice Warckie to mała parafia Diecezji Włocławskiej na pograniczu Wielkopolski i Mazowsza, między arcybiskupim Uniejowem i królewską Łęczycą. Swoją sławę zawdzięcza Apostołce Miłosierdzia Bożego, św. Siostrze Faustynie Kowalskiej, która tutaj przyszła na świat, tutaj została ochrzczona i tutaj przez szesnaście lat – połowę swego ziemskiego życia – wzrastała w łasce u Boga. W Świnicach Warckich znajduje się Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Siostry Faustyny. We wsi Głogowiec można do dziś zwiedzać rodzinny dom Świętej.

Stojąc przy chrzcielnicy św. Faustyny, za Sługą Bożym Janem Pawłem Wielkim, pokornie powtarzamy: - Dla Niej, tutaj wszystko się zaczęło. Na Ziemi Świnickiej mówimy o Niej: Mistyczka z Głogowca.

Początki historii tej Parafii sięgają przełomu XIII i XIV wieku. Za jej założyciela i fundatora pierwszej świątyni powszechnie uważa się arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Świnkę, jedną z najwybitniejszych postaci polskiego średniowiecza.

Rodzinny dom

Helena Kowalska – zakonne imię Maria Faustyna – przyszła na świat w wigilię święta Matki Bożej Częstochowskiej, dnia 25 sierpnia 1905 roku. W diecezji kujawsko-kaliskiej był to pierwszy rok obchodów uroczystości ku czci Jasnogórskiej Matki i Królowej, która dla Ojczyzny pogrążonej w głębokiej niewoli zaborów była jedyną nadzieją. Niespełna pięć lat później od ustanowienia święta, „nieznani” sprawcy ukradli korony Królowej Polski, tak jakby chcieli powiedzieć: - Na cóż wam królowa? Cara macie za króla! Helenka urodziła się we wsi Głogowiec jako trzecie z dziesięciorga dzieci Stanisława i Marianny Kowalskich. Dwa dni później, w swoim kościele parafialnym w Świnicach Warckich, otrzymała chrzest święty. Wody chrzcielne na przyszłą Świętą wylał ks. proboszcz Józef Chodyński. Jego grób znajduje się na miejscowym cmentarzu.

Dzieciństwo

Rodzice Helenki poznali się w pobliskim Dąbiu nad Nerem, gdzie w 1892 roku przyjęli sakrament małżeństwa. Kilka lat po ślubie nabyli niewielki skrawek ziemi we wsi Głogowiec, gdzie własnymi rękoma pobudowali dom z charakterystycznego dla okolicy białego kamienia, przeplatanego niewielką ilością cegły. Dzisiaj ten rodzinny dom św. Faustyny, który jest własnością parafii, nawiedzają z modlitwą w sercach pielgrzymi, prosząc Mistyczkę
z Głogowca o wstawiennictwo dla swoich rodzin, zawierzając szczególnie bolesne tajemnice życia.
Chata pokryta była strzechą, posiadała jedną izbę, kuchnię, sień, oraz warsztat ciesielski,
w którym pracował Stanisław. Opodal domu była studnia, „chlebownik”, w którym pachnące bochny, na liściach łopianu wypiekała Marianna; ogród z rozmaitym kwieciem i kwitnącymi wiosną owocowymi drzewami. Na jednym z nich wisiała kapliczka – natchnienie do modlitwy dla małej Helenki.
Od najmłodszych lat Helenka odznaczała się umiłowaniem modlitwy. W siódmym roku życia usłyszała w swym sercu głos Boży, wzywający ją do życia doskonalszego. Było to podczas wieczornej modlitwy Kościoła – Nieszpór, w kościele parafialnym, przed wystawionym do adoracji Najświętszym Sakramentem (Dz. 1404).
Gdy miała dziewięć lat przeżyła swoją pierwszą Spowiedź i pierwszą Komunię świętą. Sakramentów udzielił Helence ks. Roman Pawłowski, a milczącym świadkiem tamtej chwili jest zachowany konfesjonał pochodzący z XIX wieku. Ks. Roman został rozstrzelany przez Niemców na początku II wojny światowej. Miejscem egzekucji był rynek kaliski, przed bazyliką św. Józefa. Warto pamiętać, że jeszcze trzech innych proboszczów pracujący przed wojną w Świnicach Warckich zostało zamordowanych przez okupantów: dwóch z nich zagazowano w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau.

W ludzkiej pamięci przetrwało opowiadanie o małej Helence, wracającej po uroczystości pierwszokomunijnej do domu. Sąsiadka widząc, że dziecko idzie samo z kościoła do domu, wyraziła swoje wielkie zdziwienie. – Nie jestem sama! Jest ze mną Pan Jezus! Taką dojrzałą odpowiedź z ust małej Świętej usłyszała nasza znajoma.

Przemożny wpływ na wiarę Helenki wywarli Jej rodzice, szczególnie zaś ojciec. Wsłuchując się w zapiski „Dzienniczka” można powiedzieć, że był on dla swej rodziny kapłanem ukazującym drogę do zbawienia, głową rodziny świadomą godności i odpowie-dzialności przed Bogiem za swoje powołanie.

Pochwała głębokiej modlitwy ojca została zapisana w „Dzienniczku”, na kartach opisujących przyjazd Siostry Faustyny do umierającej matki. Kiedy Chrystus w cudowny sposób, przez posługę swojej Wybranki uzdrowił ciężko chorą Mariannę, widząc jak wielki znak Bóg uczynił, zgromadzeni w domu na Głogowcu rzucili się na kolana. Patrząc na swego ojca, Faustyna wyraziła niezwykłe uznanie, które dla przybywających do chrzcielnego sank-tuarium Apostołki Miłosierdzia Bożego mężów i ojców niech stanie się zachętą do pogłębionej refleksji: „Kiedy widziałam, jak ojciec się modlił, zawstydziłam się bardzo, że ja po tylu latach w zakonie nie umiałabym się tak szczerze i gorąco modlić, toteż nieustannie składam Bogu dzięki za takich rodziców” (Dz. 398).

Na zakończenie pobytu w rodzinnym domu w 1935 r., Siostra Faustyna w parafialnej świątyni dziękowała Bogu za wszelkie łaski, których tutaj doznała. Wówczas Miłosierny Jezus powiedział do Niej te znamienne słowa, które wypisane są na łuku tęczom kościoła:
„Kiedy tak rozważałam i ubolewałam nad swoją ślepotą, nagle ujrzałam Pana Jezusa jaśniejącego pięknością niewymowną – i rzekł do mnie łaskawie: Wybranko moja, udzielę ci jeszcze większych łask, abyś była świadkiem przez całą wieczność nieskończonego miłosierdzia mojego” (Dz. 400).

Młodość

Po raz pierwszy opuściła rodzinny dom mając 16 lat. Poszła na służbę, aby pomóc ubogim rodzicom. Tajemnicza jasność, której wtedy doświadczyła, wezwała Ją, aby poświęciła swe życie na wyłączną własność Bogu. Prośba o pójście do klasztoru spotkała się z odmową rodziców. Dwa lata później jeszcze raz oznajmiła swą wolę ojcu i matce. Tym razem także spotkała się z kategorycznym sprzeciwem. Dopiero przynaglenie Chrystusa, który objawił Jej swoje cierpienie z powodu opieszałości w wypełnieniu Jego świętej woli, zmusiło do natychmiastowego pójścia za głosem powołania. Wydarzenie miało miejsce podczas zabawy tanecznej w miejskim parku w Łodzi. W wieku 20 lat, dnia 1 sierpnia 1925 r., przekroczyła furtę zakonnego domu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie.

Misja i posłannictwo

W Zgromadzeniu św. Faustyna przeżyła zaledwie 13 lat. W pełnionych posługach zawsze odkrywała miłość Boga. Życie Jej, ukryte dla innych, pozornie szare i pozbawione wielkich czynów, kryje w sobie głębię mistycyzmu. Świadectwem szczególnej zażyłości z Bogiem jest spisany przez Siostrę Faustynę – na wyraźne polecenie Chrystusa – „Dzienniczek”.
W Bożym planie zbawienia Mistyczka z Głogowca zajmuje szczególne miejsce. Wybrana przez Chrystusa na „Sekretarkę” i „Apostołkę” Jego Miłosierdzia, niesie orędzie o nieskoń-czonym miłosierdziu Boga. Miłosierdzie Boże pragnie udzielić się każdemu człowiekowi, szczególnie zaś biednym grzesznikom. „Misericordias”, to znaczy „dać serce biednemu”. Nie ma większej biedy, większego nieszczęścia, jak żyć bez Boga, w śmiertelnym grzechu. Aby Krew Chrystusa, która wypłynęła z Jego Najświętszego Serca, nie była daremnie przelana na Krzyżu, św. Faustyna ofiarowała swoje życie Bogu dla ratowania dusz biednych grzeszników, zagubionych ludzi, którzy nigdy nie przestali być umiłowanymi dziećmi Ojca Niebieskiego.
Orędzie Bożego Miłosierdzia, przez posługę św. Faustyny, zostało dane światu na czasy Ostateczne. Król Miłosierdzia w ten sposób pragnie przygotować zranioną grzechami ludzkość, na swoje powtórne przyjście na ziemię. Ufność i zawierzenie Jego Miłosierdziu to droga do ocalenia życia wiecznego dla każdej ludzkiej duszy. „Córko moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu moim. (…) niech się nie lęka zbliżyć do nie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko co istnieje wyszło
z wnętrzności miłosierdzia mojego” (Dz. 699).
Misja św. Siostry Faustyny, którą wyznaczył Jej Król Miłosierdzia, polega na trzech zadaniach: przybliżeniu i głoszeniu światu prawdy objawionej w Piśmie świętym o miło-siernej miłości Boga do każdego człowieka; wypraszaniu miłosierdzia Bożego dla całego świata między innymi przez praktykę podanych przez Pana Jezusa nowych form kultu Miłosierdzia Bożego, którymi są: - Obraz Miłosierdzia Bożego z podpisem: "Jezu, ufam Tobie", - Święto Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, - Koronka do Miłosierdzia Bożego, - modlitwa w Godzinę Miłosierdzia, czyli w godzinę konania Jezusa na Krzyżu, - szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego; zainspirowaniu Apostolskiego Ruchu Miłosierdzia Bożego.
Św. Faustyna zapisała w „Dzienniczku” słowa Chrystusa skierowane do niej: „W Starym Zakonie wysyłałem proroków o ludu swego z gromami. Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z Moim miłosierdziem” (Dz.1588).

Od 2001 roku przy Sanktuarium posługują Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia: głoszą konferencje o Miłosierdziu Bożym, modlitwą i ofiarą wypraszają łaski dla grzeszników, oprowadzają pielgrzymów i pomagają w opiece nad domkiem św. Faustyny na Głogowcu. Siostry prowadzą także pracę apostolską przy kościele parafialnym przez katechizację, posługę w zakrystii i pracę organistowską. Kustoszem Sanktuarium od 2005 r. jest ks. Janusz Kowalski.


Zaproszenie do Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny

W jubileuszowym roku setnej rocznicy urodzin i Chrztu św. Faustyny, rozpoczęto rozbudowę Sanktuarium. Całe to dzieło dedykowane jest Miłosierdziu Bożemu jako wotum wdzięczności za naszą Najznamienitszą Rodaczkę. Dzięki ofiarności parafian, Kościoła Włocławskiego i pielgrzymów nowe skrzydło świątyni wciąż pięknieje. W Roku Pańskim 2013 planowane jest położenie kamiennej posadzki w nawie głównej, prezbiterium
i w zakrystii, postawienie ołtarza i ambony, zainstalowanie Obrazu Jezusa Miłosiernego i św. Siostry Faustyny. Wszystkich Dobroczyńców wspierających to dzieło, polecamy opiece Apostołki Miłosierdzia Bożego, a pragnących dołożyć swą cegiełkę – zachęcamy do współpracy.

Wśród przybywających do Świnic Warckich pielgrzymów istnieje głębokie przekonanie, że św. Siostra Faustyna oręduje u tronu Króla Miłosierdzia szczególnie w trudnych sprawach rodzinnych. W umiłowanym kościółku Świętej chętnie modlą się dzieci i młodzież, małżonkowie spragnieni potomstwa i rodzice oczekujący ich narodzin, poszukujący drogi życiowej i powołani do służby kapłańskiej i życia konsekrowanego.

Do najważniejszych spotkań w Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny należy zaliczyć odpusty w Niedzielę Miłosierdzia Bożego i w czwartą niedzielą sierpnia, pielgrzymkę dzieci pierwszokomunijnych diecezji włocławskiej (na przełomie maja
i czerwca) i pielgrzymkę Kół Żywego Różańca (zawsze 5 października).
Zapraszając do nawiedzenia Sanktuarium Apostołki Miłosierdzia Bożego, podajemy porządek nabożeństw i uroczystości.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Msze św. w niedziele: 8.30, 11.00 i 16.00.
- w lipcu i sierpniu: 7.00, 9.00 i 11.00.
Msze św. w dni powszednie od lipca do września:
- w poniedziałki, środy i soboty: 7.30;
- we wtorki, czwartki, i piątki: 18.00.
Msze św. w dni powszednie od października do kwietnia:
- w poniedziałki, środy i soboty: 7.30;
- we wtorki, czwartki, i piątki: 17.00.
Msze św. w dni powszednie w maju i w czerwcu: 18.00.
Msze św. w dni powszednie w październiku: 17.00.

Msza św. do Miłosierdzia Bożego: w każdy czwartek
w intencjach polecanych przez Czcicieli Miłosierdzia.

Godzina Miłosierdzia z Koronką do Miłosierdzia Bożego
- codziennie o godz. 15.00, prowadzą Siostry.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI W SANKTUARIUM

Niedziela Miłosierdzia Bożego
12.00 – uroczysta Suma
15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego z Koronką

Diecezji Dziękczynna Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych Włocławskiej
przełom maja i czerwca (data ruchoma)
10.00 – procesja z Relikwiami św. Siostry Faustyny, z Głogowca do Sanktuarium.
12.00 – Uroczysta Msza św. przy ołtarzu polowym.
15.00 – Godzina Miłosierdzia z Koronką.

IV niedziela sierpnia, obchody rocznicy urodzin i Chrztu św. Faustyny
8.30 – Msza św. w Sanktuarium.
10.00 – procesja z Relikwiami św. Siostry Faustyny, z Głogowca do Sanktuarium.
12.00 – Uroczysta Suma przy ołtarzu polowym.
15.00 – Godzina Miłosierdzia z Koronką.
17.00 – Msza św. w Sanktuarium.

25 sierpnia, w dzień urodzin św. Faustyny
8.30 – Msza św. przy domku św. Faustyny na Głogowcu.

5 października, liturgiczne wspomnienie św. Faustyny
Pielgrzymka Kół Różańcowych Diec. Włocławskiej
:
10.00 – procesja z Relikwiami św. Siostry Faustyny, z Głogowca do Sanktuarium.
12.00 – Uroczysta Suma przy ołtarzu polowym.
15.00 – Godzina Miłosierdzia z Koronką.


Zobacz inne aktualności z grupy AKTUALNOŚCI


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 13219205 -GOŚCI ONLINE: 68

projektowanie stron www